Współautorstwo – Jerzy Kaźmierczak, Paweł Kozłowski, Alicja Pawlak-Wieczorek, Wiesław Zdziabek

 

W książce omówiono następujące zagadnienia: nauczyciel a reforma, rozkład materiału nauczania, konspekty lekcji, propozycje dydaktyczne: "Z zabytkami na ty", praca ze "Skoroszytem gimnazjalisty".

Nowa Era Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 146D
02-305 Warszawa
tel.: (22) 570 25 80

nowaera@nowaera.pl

www.nowaera.pl

 

0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)
058  721 48 00 (z telefonów komórkowych)
fax: (58) 721 48 50