Program zawiera treści z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie.

W pierwszej części programu zostały umieszczone podstawowe pojęcia z zakresu socjologii. Dzięki temu uczniowie będą mogli w dalszej części posługiwać się nimi w sposób nieco bardziej świadomy i jednocześnie pogłębiać ich rozumienie. Druga część traktuje o państwie. Oprócz definicji państwa i jego funkcji ta część zawiera również klasyfikację państw. Uczniowie dzięki temu już na początku uzyskują systematyczną wiedzę na temat występujących w przeszłości i obecnie form, reżimów i ustrojów terytorialnych państw. Omawiając je później bardziej szczegółowo w ujęciu historycznym, będą dysponowali punktem odniesienia.

Następne trzy części stanowią omówienie historii gospodarczej, społecznej i historii ustrojów politycznych z podziałem na średniowiecze, historię nowożytną i historię XIX wieku. Ze względów praktycznych podział ten nie jest do końca konsekwentny – np. w rozdziale piątym, dotyczącym zasadniczo drugiej połowy XIX wieku, umieściłem również problematykę związaną z postępem naukowo-technicznym w drugiej połowie XX wieku, ponieważ stanowi on kontynuację tematu dotyczącego rewolucji naukowo-technicznej w drugiej połowie XIX wieku. W tym przypadku przyznałem prymat ujęciu problemowemu nad chronologicznym.

Szósty rozdział w całości dotyczy ustrojów niedemokratycznych XX wieku.

Pozostałe trzy rozdziały omawiają problematykę tradycyjnie należącą do wiedzy o społeczeństwie. Siódmy rozdział w całości dotyczy współczesnej demokracji, ósmy – ustroju Rzeczypospolitej Polskiej i ostatni, dziewiąty – poświęcony jest współczesnym problemom polityki międzynarodowej. Jednocześnie pominąłem zagadnienia, które omawiane będą w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

 

Uwaga - program nauczania do nieaktualnej podstawy programowej

Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego s.c.

ul. Św. Wojciech 28

tel. 61 851 76 61

fax. 61 853 06 76

e-mail: sprzedaz@empi2.pl

www.empi2.pl