Program przeznaczony jest dla uczniów  trzyletnich szkół ponadgimnazjalnych, które realizować będą rozszerzony zakres edukacji historycznej.

Układ treści ma charakter chronologiczny. W ramach poszczególnych epok i okresów historycznych przedstawione są typowe dla nich problemy w kompozycji uwzględniającej wzajemne zależności, a jednocześnie ułatwiającej zrozumienie związków przyczynowo-skutkowych między zjawiskami i procesami historycznymi.

Program proponuje następujące ramy chronologiczne:

Kl.  I – od czasów najdawniejszych Wielkiej Rewolucji Francuskiej i rozbiorów Polski

Kl. II – od epoki napoleońskiej do wybuchu II wojny światowej

Kl III – II wojna światowa i historia powojenna do czasów współczesnych

 

Uwaga - podręcznik do nieaktualnej podstawy programowej

Wydawnictwo SENS

ul. Bukowska 114 B/4

60-397 Poznań

tel./fax: 61 861 89 19

e-mail: sens@rubikon.pl

www.sens.rubikon.pl