Podręcznik do historii przeznaczony dla uczniów oraz słuchaczy dwuletniego liceum ogólnokształcącego i trzyletniego technikum uzupełniającego po zasadniczej szkole zawodowej. Zawiera pełny kurs historii, który umożliwia przygotowanie ucznia do zdania nowej matury. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców w podręczniku położony został większy nacisk na dzieje XIX i XX wieku. Tematy zawierają dużo różnorodnych ćwiczeń, ułatwiających zrozumienie i opanowanie poruszanych zagadnień. Zadania z wykorzystaniem map oraz źródeł historycznych ułatwiają przygotowanie do nowej matury.

Uwaga - podręcznik do nieaktualnej podstawy programowej

Wydawnictwo REA s.j.

ul. Kolejowa 9/11

01-217 Warszawa

Tel./fax: 22 632 21 15, 22 631 94 23

www.rea-sj.pl