Poradnik dla nauczyciela jest uzupełnieniem pakietu dydaktycznego do nauczania historii w liceum ogólnokształcącym oraz trzyletnim technikum uzupełniającym po zasadniczej szkole zawodowej.
Poradnik zawiera: wykaz tematów, rozkład treści nauczania - plan wynikowy, przykładowe scenariusze lekcji powtórzeniowych, teksty sprawdzające postępy uczniów, przedmiotowy regulamin oceniania oraz proponowaną literaturę. Ze szczególną starannością przygotowaliśmy szczegółowy rozkład materiału. Zawiera on opis tematów i plan wynikowy. Ponadto zamieściliśmy w nim wykaz najważniejszych pojęć, dat i nazwisk postaci historycznych.

Uwaga - poradnik do nieaktualnego podręcznika

Wydawnictwo REA s.j.

ul. Kolejowa 9/11

01-217 Warszawa

Tel./fax: 22 632 21 15, 22 631 94 23

www.rea-sj.pl