Jesteś na stronie internetowej
Wiesława Zdziabka
Znajdziesz tutaj między innymi:

Tematyczną bibliografię artykułów z miesięcznika "Mówią wieki"
Galerie grafik historycznych
Scenariusze zajęć do kursu technik skutecznego uczenia się

Prezentację moich publikacji


 

 

 Książka poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu, które było najbardziej spektakularnym wkładem Wielkopolan w dzieło odbudowy Polski po I wojnie światowej, adresowana jest do szerokiego grona odbiorców. Powinna zadowolić osoby dopiero zaczynające swoją przygodę z historią, a jednocześnie usatysfakcjonować doświadczonego Czytelnika książek historycznych.
Zrozumienie genezy powstania, dynamiki jego rozwoju, a przede wszystkim znaczenia wymaga znajomości kontekstu ogólnopolskiego i ogólnoeuropejskiego. Stąd rozdział 1. mówi o sytuacji Polaków żyjących w XIX w. w granicach trzech państw zaborczych. Treść rozdziału 2. koncentruje się na sytuacji panującej w należącej do Prus Wielkopolsce. Rozdział 3. dotyczy przebiegu I wojny światowej i działalności polskich organizacji niepodległościowych. Rdzeń książki stanowi opis wydarzeń bezpośrednio związanych z wybuchem i przebiegiem powstania (rozdziały 4, 5, 7). Rozdział 6. poświęcony jest aspektom wewnątrzorganizacyjnym i politycznym. Rozdział 8. omawia sytuację Wielkopolski w okresie między zawarciem rozejmu w Trewirze, który kończy działania wojenne na frontach powstańczych, a podpisaniem traktatu wersalskiego. Ostatni rozdział przedstawia wydarzenia w skali ogólnopolskiej, które miały miejsce po zakończeniu powstania.
Książkę wzbogacają dokładnie opracowane mapki, teksty źródłowe i fotografie, ponadto bibliografia, indeks nazwisk i miejscowości oraz wykaz skrótów.

Zapraszam do księgarni

Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego s.c.

ul. Św. Wojciech 28

tel. 61 851 76 61

fax. 61 853 06 76

www.empi2.pl