Jesteś na stronie internetowej
Wiesława Zdziabka
Znajdziesz tutaj między innymi:

Tematyczną bibliografię artykułów z miesięcznika "Mówią wieki"
Galerie grafik historycznych
Scenariusze zajęć do kursu technik skutecznego uczenia się

Prezentację moich publikacji

Zeszyt ćwiczeń zawiera jednocześnie istotne wiadomości na temat Powstania Wielkopolskiego i bloki interesujących ćwiczeń. Tekst podstawowy został ujęty w pięć rozdziałów. W rozdziale pierwszym zamieszczono informacje o polskich powstaniach w pierwszej połowie XIX wieku oraz o procesie germanizacji i sposobach, jakimi Polacy z nią walczyli. W rozdziale drugim omówiono I wojnę światową, następnie opisano wydarzenia, które doprowadziły do wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz jego zwycięskiego finału w Poznaniu. W rozdziale trzecim przedstawiono dwa główne etapy przebiegu powstania w Wielkopolsce, a w rozdziale czwartym - wydarzenia w Wielkopolsce od lutego 1919 r., a także przebieg ustalania granic II Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział piąty stwarza czytelnikowi szansę wejścia w rolę badacza historii powstania w jego stronach rodzinnych (miejscowości, najbliższej okolicy).
W książce znajdują się ponadto: teksty źródłowe, wiersze, fotografie, mapki, karty pracy i karta samooceny.

Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego s.c.

ul. Św. Wojciech 28

tel. 61 851 76 61

fax. 61 853 06 76

www.empi2.pl