Zeszyt ćwiczeń zawiera jednocześnie istotne wiadomości na temat Powstania Wielkopolskiego i bloki interesujących ćwiczeń. Tekst podstawowy został ujęty w sześć rozdziałów. Rozdział I opisuje historię XIX-wiecznej Wielkopolski. Rozdział ten został pomyślany jako podstawa do zrozumienia sukcesu tego powstańczego zrywu. To właśnie wiek XIX, czas "najdłuższej wojny nowoczesnej Europy", dał Wielkopolanom solidne fundamenty, na których zbudowali zwycięstwo powstania. W tej części znajdują się informacje o potężnej twierdzy, w którą Prusacy zmienili Poznań. Rozdział II przedstawia wybuch i przebieg powstania w Poznaniu. Rozdział III opisuje przebieg powstania na terenie Wielkopolski. Rozdział IV obrazuje organizację powstania, działalność jego dowódców, wkład mieszkańców Wielkopolski, a więc przede wszystkim te czynniki, które doprowadziły do jego zwycięstwa. Rozdział V dotyczy sytuacji w Wielkopolsce po rozejmie trewirskim, a przed podpisaniem traktatu wersalskiego. Prezentuje proces łączenia Wielkopolski z resztą kraju i likwidacji skutków germanizacji. Rozdział kończy opis przebiegu ustalania granic II Rzeczypospolitej Polskiej, czyli pokazuje skutki wydarzenia historycznego, jakim było Powstanie Wielkopolskie. Rozdział VI stwarza szansę czytelnikowi wejścia w rolę badacza historii swoich stron rodzinnych (miejscowości, najbliższej okolicy).
W książce znajdują się ponadto: teksty źródłowe, wiersze, fotografie, mapki, karty pracy i karta samooceny.

 

Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego s.c.

ul. Św. Wojciech 28

tel. 61 851 76 61

fax. 61 853 06 76

www.empi2.pl