Artykuł: O potrzebie zmian w nauczaniu historii,
Wiadomości historyczne, 2008, nr 2