Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią wieki"
Galerie grafik historycznych
Scenariusze zajęć do kursu technik skutecznego uczenia się

Książka adresowa jest do szerokiego grona czytelników interesujących się dziejami Polski i Europy. Zadowoli zarówno osoby zaczynające swoją przygodę z historią, jak i pasjonatów tego przedmiotu. Może również służyć pomocą w nauczaniu historii, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów przygotowujących się do matury z historii, konkursów lub olimpiad historycznych. Książka Polacy na frontach II wojny światowej. U boku sojuszników jest poświęcona udziałowi polskich regularnych oddziałów wojskowych w walce z III Rzeszą po klęsce w wojnie obronnej we wrześniu 1939 r. Składa się z sześciu rozdziałów i zakończenia. Pierwszy rozdział poświęcony jest tworzeniu Polskich Sił Zbrojnych we Francji i ich udziałowi w kampanii francuskiej. W rozdziale drugim przedstawiliśmy odbudowę wojska polskiego na terytorium Wielkiej Brytanii po klęsce Francji i udziałowi polskiego lotnictwa i Marynarki Wojennej w czasie bitwy o Anglię i pierwszej fazie bitwy o Atlantyk. Rozdział trzeci dotyczy tworzenia Armii Polskiej w Związku Radzieckim pod dowództwem generała Władysława Andersa i pod politycznym zwierzchnictwem rządu generała Władysława Sikorskiego i jej dalszych losów od ewakuacji na Bliski Wschód i przekształcenia w II Korpus Polski po udział w działaniach bojowych na froncie wschodnim. Dzieje wojska polskiego, tworzonego pod politycznym zwierzchnictwem komunistów polskich najpierw w Związku Radzieckim, a następnie na wyzwolonych obszarach Polski i jego udziału w walkach na froncie wschodnim przedstawia rozdział czwarty. Rozdział piąty dotyczy udziału formacji I Korpusu Polskiego w działaniach na froncie zachodnim. Wreszcie rozdział szósty poświęcony został polskiemu lotnictwu bojowemu i Marynarce Wojennej.

Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego s.c.

ul. Św. Wojciech 28

tel. 61 851 76 61

fax. 61 853 06 76

Do księgarni