Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Strona główna

Skrypt do nauki historii

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"

Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

 

 

 

Starożytność

I. I. 2. Kodeks prawa króla babilońskiego Hammurabiego

I. I. 3. Kariera admirała Amozisa

I. I. 4. Wierzenia Persów

I. I. 5. Kariera urzędnika chińskiego Lu

I. II. 6. Wyprawa Kreteńczyków na Egipt

I. II. 7. Utworzenie kolonii na Kyrenie 

I. II. 8. Wychowanie spartańskie

I. II. 9. Bitwa pod Maratonem

I. II. 11. Wesele greckie według Praw Platona

I. II. 12. Rola Peryklesa w wojnie peloponeskiej

I. II. 13. Sytuacja w Macedonii po śmierci Aleksandra Wielkiego

I. II. 14. Opis posągu Heliosa z Rodos

I. II. 15. Legendarne początki Rzymu

I. III. 16. Rzymski szyk bojowy

I. III. 17. Hannibal i wrót Rzymu

I. III. 18. Projekt ratowania republiki w Rzymie

I. III. 19. Autobiografia cesarza Oktawiana Augusta

I. III. 20. Poglądy Rzymian na budowę Ziemi

I. III. 21. Reguła zakonna benedyktynów

I. III. 22. Hunowie

A. 45. Stosunki polsko - krzyżackie w XV wieku

A. 45. Paweł Włodkowic O władzy papieża i cesarza nad niewiernymi

II. II. Fulwiusz Ruggieri o sejmie polskim w czasach Zygmunta II Augusta

 

Skrypt do nauki historii

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"

Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się