Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 

 

   

 

Spis treści

 

 

 

Klasa 7

 

Kongres wiedeński 

Rewolucja przemysłowa

Nowe ideologie

Europa po kongresie wiedeńskim

Europa w połowie XIX wieku - Wiosna Ludów

 

Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim

Sytuacja polityczna w Królestwie Polskim - geneza powstania listopadowego

Wybuch powstania listopadowego

Wojna polsko-rosyjska 1831 r.

Wielka Emigracja

Sytuacja na ziemiach polskich po upadku powstania listopadowego

Wiosna Ludów na ziemiach polskich

 

Wojna Secesyjna w Stanach Zjednoczonych

Zjednoczenie Włoch

Zjednoczenie Niemiec

Kolonializm XIX wieku

Przemiany w życiu społecznym i politycznym - rozwój demokracji

Wynalazki przełomu XIX i XX wieku

Kultura przełomu wieków

 

Przed wybuchem powstania styczniowego

Wybuch i przebieg powstania styczniowego

Sytuacja Polaków w zaborze rosyjskim po upadku powstania styczniowego

Sytuacja Polaków w zaborze pruskim w drugiej połowie XIX w.

Autonomia Galicji

Kultura polska w drugiej połowie XIX wieku

Partie polityczne na ziemiach polskich

Rewolucja 1905 roku

 

Geneza I wojny światowej

Polacy wobec zbliżającej się wojny

Pierwsza wojna światowa

Rewolucje w Rosji

Polacy w I wojnie światowej - sprawa polska w I wojnie światowej

Zakończenie I wojny światowej

Sprawa polska u schyłku I wojny światowej

 

Odzyskanie przez Polskę niepodległości

 

 

Klasa 8

 

Quizy historyczne

 

 

Materiały edukacyjne do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie

Quiz historyczny

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"