Poleć znajomym


Spis treści

14. Polska w przededniu II wojny światowej

 

I. Problem przynależności Zaolzia

1. Zaolzie – polska etnicznie i uprzemysłowiona część Śląska Cieszyńskiego zagarnięta w 1920 r. przez Czechosłowację

2. Postanowienia konferencji monachijskiej (IX 1938 r.) wobec Czechosłowacji

3. Zajęcie Zaolzia przez Polskę

a. przyjęcie przez rząd czechosłowacki polskiego ultimatum z żądaniem zwrotu Zaolzia

b. wkroczenie oddziałów polskich na Zaolzie – 2 X 1938 r.

– ludność Zaolzia z entuzjazmem przyjęła przyłączenie do Polski

– negatywna reakcja międzynarodowa na wkroczenie wojsk polskich na terytorium Zaolzia – izolacja polityczna Polski

 

II. Niemieckie żądania wobec Polski

1.  Propozycje rozwiązania kwestii spornych  złożone ambasadorowi polskiemu w Berlinie Józefowi Lipskiemu przez Joachima von Ribbentropa http://portalwiedzy.onet.pl/_d/ico/pht.gifpaździerniku 1938 r.

a. żądania niemieckie:

– zgoda na włączenie Wolnego Miasta Gdańska do III Rzeszy

– przeprowadzenie eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej łączących III Rzeszę z Prusami Wschodnimi

– propozycja przystąpienia Polski do paktu antykominternowskiego

b. deklaracje niemieckie:

– gwarancje dla istniejącej granicy polsko-niemieckiej

– specjalne uprawnienia w Gdańsku

– przedłużenie paktu o niestosowaniu przemocy o 25 lat

– poparcie dla polskich dążeń uzyskania wspólnej granicy z Węgrami

2. Ponowienie propozycji niemieckich w marcu 1939 r.

3. Stanowcze odrzucenie żądań niemieckich przez Polskę

 

III. Działania dyplomatyczne poprzedzające wybuch wojny

1. Zacieśnienie współpracy z Wielką Brytanią i Francją

a. Brytyjskie gwarancje dla Polski na wypadek ataku niemieckiego

b. Dwustronne gwarancje polsko-brytyjskie – 6 kwietnia 1939

2. Wypowiedzenie przez III Rzeszę paktu o niestosowaniu przemocy28 IV 1939 r.

3. Przemówienie ministra Józefa Becka http://portalwiedzy.onet.pl/_d/ico/pht.gifw sejmie – 5 V 1939 r. – odrzucenie żądań niemieckich

4. Niemiecko-radziecki pakt o nieagresji 23 VIII 1939 r.

a. pakt podpisany w Moskwie przez Wiaczesława Mołotowa http://portalwiedzy.onet.pl/_d/ico/pht.gif i Joachima von Ribbentropa – tzw. pakt Ribbentrop-Mołotow http://portalwiedzy.onet.pl/_d/ico/pht.gif

b. tajny protokół, dzielący Europę Środkową na niemiecką i radziecką strefę wpływów

– linia demarkacyjna na ziemiach polskich miała przebiegać wzdłuż linii rzek: Narew-Wisła-San

5. zawarcie polsko-brytyjskiego sojuszu polityczno-wojskowego – 25 VIII 1939 r.

 

IV. Społeczeństwo polskie wobec zagrożenia

1. Utworzenie Funduszu Obrony Narodowej

2. Utworzenie Funduszu Obrony Morskiej

 

Spis treści

 

Strona główna

Galerie
Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"