Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

 

Poleć znajomym

 

Spis treści

 

21. Okupowana Polska

 

I. Podział terytorium Polski

1. Niemiecko-radziecki układ o granicach i przyjaźni 28 IX 1939 r.

2. Status ziem zagarniętych przez III Rzeszę

a) ziemie wcielone do III Rzeszy

b) Generalne Gubernatorstwo Hans Frank

3. Status ziem zagarniętych przez ZSRR

a) wybory do ciał przedstawicielskich

b) decyzje nielegalnie wybranych nowych władz o włączeniu do ZSRR

c) przekazanie Wileńszczyzny Litwie

II. Polityka III Rzeszy wobec Polaków

1. Eksterminacja polskich elit społecznych

a) cele i metody polityki okupacyjnej na ziemiach wcielonych do III Rzeszy i w Generalnym Gubernatorstwie

a) działalność Einsatzgruppen

b) „Sonderaktion Krakau” – Akcja Specjalna „Kraków”

c) polityka narodowościowa III Rzeszy  - Volkslista

d) „granatowa policja”

e) „gadzinówki”

III. Polityka ZSRR wobec Polaków

1. Przemiany gospodarcze i społeczne - sowietyzacja

2. Przymusowe nadawanie obywatelstwa – paszportyzacja

3. Terror – działalność NKWD

4. Prosowiecka działalność polskich komunistów – Wanda Wasilewska

5. Deportacje Polaków w głąb ZSRR

a) pierwsza deportacja 9/10 II 1940 r.

b) liczbę deportowanych szacuje się na 330-370 tys. osób

c) łagry

d) zbrodnia katyńska

- umieszczenie polskich jeńców wojennych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie

- egzekucje polskich jeńców w Katyniu maj i kwiecień 1940 r.

 

Spis treści

Strona główna

Galerie
Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"