Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

 

Poleć znajomym

 

 

Spis treści

 

22. Władze polskie podczas II wojny światowej

I. Polski rząd na emigracji

1. Powołanie nowych władz we Francji:

a) Władysław Raczkiewicz Prezydent RP

b) utworzenie rządu – 30 IX 1939 r.

- koalicja:

Stronnictwo Ludowe (SL)

Stronnictwo Narodowe (SN)

Polska Partia Socjalistyczna (PPS)

Stronnictwo Pracy (SP)

- premier gen. Władysław Sikorski

c) Naczelny Wódzgen. Władysław Sikorski

d) Utworzenie Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej

- organ doradczy pełniący rolę namiastki parlamentu

- prezesem Jan Ignacy Paderewski

e) Ewakuacja rządu emigracyjnego do Londynu – VI 1940 r.

2. Układ Sikorski-Majski 30 lipca 1941 r.

a) przywrócenie polsko-radzieckich stosunków dyplomatycznych

b) zgoda na tworzenie armii polskiej w ZSRR

c) amnestia dla polskich więźniów w ZSRR

d) problem obywatelstwa

e) kryzys rządowy

3. Problem zbrodni katyńskiej

a) niemiecki komunikat o odkryciu  grobów w Katyniu  – 13 IV 1943 r.

b) interwencja władz polskich w Międzynarodowym Czerwonym Krzyżu

c) zerwanie prze Związek Radziecki stosunków dyplomatycznych z rządem polskim – 25 IV 1943 r.

4. Śmierć gen. Władysława Sikorskiego i rekonstrukcja rządu

a) Katastrofa w Gibraltarze4 lipca 1943 r.

b) Stanisław Mikołajczyk premierem rządu londyńskiego

c) gen. Kazimierz Sosnkowski Naczelnym Wodzem

II. Polskie Państwo Podziemne

A. Pion wojskowy

1. Utworzenie Służby Zwycięstwu Polski (SZP) – gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski 27 IX 1939 r.

2. Powołanie prze gen. Władysława Sikorskiego Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) – 13 XI 1939 r.

- pierwszym Komendantem Głównym gen. Kazimierz Sosnkowski – dowodził z Francji

- po ewakuacji rządu emigracyjnego do Londynu Komendantem Głównym – płk. Stefan Rowecki

3. Odrębne formacje wojskowe ugrupowań prolondyńskich

a) Bataliony Chłopskie (BCH)

b) Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW)

c) Narodowe Siły Zbrojne (NSZ)

3. Akcja scaleniowa – powstanie Armii Krajowej – 14 II 1942 r.

4. Plany powstańcze

5. Biuro Informacji i Propagandy (BIP)

6. Zmiany w dowództwie AK

a) Aresztowanie gen. Stefana Roweckiego - 30 VI 1943 (został zamordowany w VIII 1944 r. w obozie)

b) Nowym Komendantem Głównym AKgen. Tadeusz Komorowski  (od 17 lipca 1943 r.)

7. Walka bieżąca AK

a) Związek Odwetu (ZO)

b) „Wachlarz”

c) Kierownictwo Dywersji (Kedyw)

B. Pion polityczny

1. Utworzenie Politycznego Komitetu Porozumiewawczego (PKP):

- Stronnictwo Narodowe (SN)

- Stronnictwo Ludowe (SL)

- Stronnictwo Pracy (SP)

- Polska Partia Socjalistyczna - Wolność, Równość, Niepodległość (PPS-WRN)

2. Utworzenie Rady Jedności Narodowej – funkcja podziemnego parlamentu 8/9 I 1943 r.

C. Pion administracyjny Polskiego Państwa Podziemnego

1. Utworzenie Delegatury Rządu na Kraj

2. powołanie urzędu Delegata Rządu na Kraj

3. Budowa aparatu terenowego Delegatury Rządu na Kraj

III. Działalność polskich komunistów

1.  Przerzucenie do kraju tzw. Grupy Inicjatywnej

- Marceli Nowotko

- Paweł Finder

- Bolesław Mołojec

2. Utworzenie Polskiej Partii Robotniczej (PPR) – 5 I 1942 r.

3. Utworzenie Krajowej Rady Narodowej (KRN) – funkcja podziemnego parlamentu  31 XII 1943/1 I 1944 r.

4. Utworzenie Gwardii Ludowej

5. Przekształcenie Gwardii Ludowej w Armię Ludową - dekret Krajowej Rady Narodowej z 1 stycznia 1944 r.

 

Spis treści

 

Strona główna

Galerie
Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"