Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

 

 

Poleć znajomym

 

Spis treści

 

25. Polacy w koalicji antyhitlerowskiej

A. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

I. Wojsko polskie we Francji

a) baza rekrutacyjna

c) najważniejsze formacje wojskowe

d) udział w walkach

- Narvik Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich gen. Zygmunt Bohusz-Szyszko

- działania 10. Brygady Kawalerii Pancernej gen. Stanisław Maczek

- ewakuacja Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (SBSK) z francuskiej Syrii do brytyjskiej Palestyny gen. Stanisław Kopański

- udział SBSK w obronie TobrukuVIII-XII 1941 r.

- udział SBSK w bitwie pod El-Ghazala 14-16 XII 1941 r.

II. Odbudowa Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii

1. Organizacja 1. Korpusu Polskiego

a) 1. Dywizja Pancernagen. Stanisław Maczek

b) 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa gen. Stanisław Sosabowski

2. Polskie lotnictwo w Anglii – udział 303. Dywizjonu Myśliwskiego w bitwie o Anglię

3. Flota polska w Wielkiej Brytanii

a) ewakuacja floty polskiej z Bałtyku - 30 VIII 1939 r.

b) rozbudowa floty polskiej

c) ORP „Orzeł”

d) działania floty polskiej

III. Armia Andersa w ZSRR

1. Tworzenie Armii Polskiej w ZSRR gen. Władysław Anders

a) podstawą - umowa Sikorski-Majski z 30 VII 1941 r.

b) wizyta gen. Władysława Sikorskiego w ZSRR

c) ewakuacja Armii Polskiej do Iranu 1942 r.

d) z ZSRR ewakuowano ok. 114 tys. osób, w tym około 84 tys. żołnierzy i 30 tys. ludności cywilnej

IV. 2. Korpus Polskigen Władysław Anders

1. Waki 2. Korpusu Polskiego

a) bitwa o Monte CassinoV 1944 r.

b) zajęcie Bolonii -  IV 1945 r.

V. Walki 1. Korpusu Polskiego w Europie Zachodniej

a) 1. Dywizja Pancernagen. Stanisław Maczek

- FalaiseVII 1944 r.

- wyzwolenie Gandawy – 11-14 IX 1944 r.

- wyzwolenie Bredy – 29 X 1944 r.

- Wilhelmshawen – 5 V 1945 r.

b) 1. Samodzielna Brygada Spadochronowagen. Stanisław Sosabowski

- Arnhem 16-26 IX 1944 r.

B. Armia Polska w ZSRR i ludowe Wojsko Polskie

I. Działalność komunistów polskich w ZSRR

1. Rozgłośnia Radia im. Tadeusza Kościuszki i pismo „Nowe Widnokręgi”

2. Powstanie Związku Patriotów PolskichIII 1943 r.

- Wanda Wasilewska

- Zygmunt Berling

II. Utworzenie 1. Dywizji im. Tadeusza Kościuszki – V 1943 r.

płk. Zygmunt Berling

– bitwa pod Lenino 12-13 X 1943 r.

III. Rozbudowa wojska polskiego w ZSRR

1. Tworzenie 1. Korpusu Polskiego

2. Tworzenie 1. Armii Polskiejgen Zygmunt Berling

3. Powołanie ludowego Wojska Polskiego gen. Michał Rola-Żymierski – ustawa Krajowej Rady Narodowej z 21 lipca 1944

4. Tworzenie 2. Armii Wojska Polskiego gen. Karol Świerczewski

IV. Udział w walkach ludowego Wojska Polskiego

1. Udział w walkach 1. Armii Wojska Polskiego

a) walki na przyczółku magnuszewskim

b) wyzwolenie Pragi

c) pomoc dla powstańców Warszawskich

- zmiana na stanowisku dowódcy 1. Armii Wojska Polskiegogen. Zygmunta Berlinga zastąpił gen. Stanisław Popławski

d) walki o przełamanie Wału Pomorskiego

e) zdobycie Kołobrzegu

f) udział w operacji berlińskiej

2. Udział w walkach 2. Armii Wojska Polskiegogen. Karol Świerczewski

a) bitwa pod Budziszynem

b) operacja praska

 

Spis treści

 

Strona główna

Galerie
Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"