Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

 

Poleć znajomym

 

 

Spis treści

 

33. Droga ku wspólnej Europie

I. Początki Integracji europejskiej

1. Powstanie pierwszych międzynarodowych organizacji gospodarczych.

a) Powstanie Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OECC) – 1948 r.

b) Powstanie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – 1960 r.

2. Ojcowie integracji europejskiej –

- Konrad Adenauer     (RFN)

- Robert Schuman (Francja)

- Alcide De Gasperi (Włochy)

3. Utworzenie Rady Europy1949 r.

II Od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do Unii Europejskiej

1) Powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) – 1952 r.

2) traktaty rzymskie 1957

a) sygnatariusze: Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg

b) utworzenie:

- Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG)

- Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom)

c) utworzenie Parlamentu Europejskiego

d) Porozumienie w Schengen1985 r.

e) Traktat z Maastricht (1992 r.) – na jego mocy utworzono 1 XI 1993 r. Unię Europejską.

III. Powstanie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – 1959 r.

IV. Powstanie Parlamentu Europejskiego.

V. Współpraca gospodarcza państw komunistycznych - utworzenie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) – 1949 r.

VI. Proces umacniania się demokracji.

 

Spis treści

 

Strona główna

Galerie
Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"