Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

 

 

Poleć znajomym

 

 


Spis treści

1. 5. Świat zmierza ku wojnie 

 

I. Ekspansja Japonii.

1. Intensywny rozwój gospodarczy Japonii 

a. deficyt surowców impulsem do polityki ekspansjonistycznej (ekspansjonizm)

b. rozbudowa floty wojennej

c. wystąpienie Chin z Ligi Narodów

2. Podbój należącej do Chin Mandżurii – utworzenie Mandżukuo (1932 r.).

3. Wybuch wojny japońsko-chińskiej  (1937-1945 r.)

a. Chiny osłabione wojną domową między komunistami w rządem nacjonalistycznym

b. zbrodnie wojenne żołnierzy japońskich

 

II. Wojna domowa w Hiszpanii (1936-1939)

1. Obalenie monarchii i ustanowienie republiki – 1931 r.

2. Zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w 1936 r. frontu ludowego

a. front ludowy - republikanie, socjaliści, komuniści

b. wdrożenie radykalnych reform społecznych

– reforma rolnictwa

– ograniczenie wpływów i majątku Kościoła

– rozwój świeckiego szkolnictwa

– kontrola społeczna nad armią

c. bunt części wojsk – 1936 r.

– przyłączenie się do buntu wojsk stacjonujących w Maroku – gen. Francisco Franco

– konsolidacja karlistów (zwolennicy monarchii) i Falangi (organizacja hiszpańskich faszystów)

d. pomoc dla frankistów ze strony Portugalczyków, Włochów i Niemców (Legion Condor).

e. pomoc dla republikanów – ZSRR i Brygady Międzynarodowe

3. Zwycięstwo frankistów (zwolenników gen. Franco) – 1939 r.


III. Odbudowa potęgi militarnej Niemiec.

1.Wystąpienie Niemiec z Ligi Narodów.

2. Wdrożenie programu zbrojeń

3. Remilitaryzacja Nadrenii – III 1936 r.

 

IV. Ekspansja terytorialna III Rzeszy.

1. Włączenie Zagłębia Saary do Niemiec – na mocy przeprowadzonego plebiscytu (1935 r.)

2. Anschluss Austrii – 12 III 1938 r.

3. Układ monachijski

a. polityka appeasement (łagodzenia) wobec III Rzeszy

b. Sudety – pogranicze czesko-niemieckie

– fortyfikacje na wypadek wojny z Niemcami

– ważny region gospodarczy

– liczna mniejszość niemiecka

– uzyskanie autonomii

c. konferencja monachijska29-30 IX 1938 r.

– uczestnicy: Neville Chamberlain, Adolf Hitler,  Benito Mussolini i  Édouard Daladier

– decyzje dotyczące Czechosłowacji bez udziału jej przedstawiciela

d. układ monachijski 30 IX 1938 r.

– włączenie Sudetów do Niemiec

– zajęcie przez Polskę Zaolzia

 

V. Ostatnie dni pokoju.

1. Odłączenie się Słowacji – ksiądz Jozef Tiso (III 1939 r.)

2. Wkroczenie do Czech wojsk niemieckich (15 III 1939 r.)

a. przekształcenie Czech w Protektorat Czech i Moraw – Emil Hácha

b. przejęcie tzw. Rusi Zakarpackiej przez Węgry

c. zajęcie przez III Rzeszę Kłajpedy

       

Spis treści

Strona główna

Galerie
Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"