Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

 

Poleć znajomym

 


Spis treści

 

Polacy podczas II wojny światowej - chronologia wydarzeń

 

27 IX 1939 r. – utworzenie Służby Zwycięstwu Polski

30 IX 1939 r. – powołanie polskiego rządu emigracyjnego w Paryżu

12 X 1939 r. – utworzenie Generalnego Gubernatorstwa

13 XI 1939 r. – powołanie Związku Walki Zbrojnej

VI 1940 r. – ewakuacja polskiego rządu emigracyjnego z Francji do Londynu

30 VII 1941 r. – zawarcie układu Sikorski-Majski

5 I 1942 r. – utworzenie Polskiej Partii Robotniczej (PPR)

14 II 1942 – przekształcenie Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

III 1942 r. – początek ewakuacji Armii Polskiej z ZSRR

IV 1943 r. – ujawnienie grobów oficerów polskich w Katyniu

19 IV 1943 r. – wybuch powstania w getcie warszawskim

25 IV 1943 r. – zerwane stosunków dyplomatycznych przez ZSRR z polskim rządem emigracyjnym

4 VII 1943 r. – śmierć gen. Władysława Sikorskiego

30 VII 1943 r. – aresztowanie gen. Stefana Roweckiego-„Grota”

12-13 X 1943 r. – bitwa pod Lenino

31 XII 1943/1 I 1944 – utworzenie Krajowej Rady Narodowej

9 I 1944 r. – utworzenie Rady Jedności Narodowej

18 V 1944 r. – zdobycie Monte Cassino przez żołnierzy II Korpusu Polskiego

21 VII 1944 r. – utworzenie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN)

22 VII 1944 r. – ogłoszenie Manifestu PKWN

VIII 1944 r. – bitwa pod Falaise z udziałem 1 Dywizji Pancernej

1 VIII 1944 r. – wybuch powstania warszawskiego

IX 1944 r. – walki 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej pod Arnhem

3 X 1944 r. – podpisanie aktu kapitulacji powstania warszawskiego

9 I 1945 r. – rozwiązanie Armii Krajowej

18 III 1945 r. – zdobycie Kołobrzegu przez 1. Armię Wojska Polskiego

IV-V 1945 r. – udział 1. i 2. Armii Wojska Polskiego w operacji berlińskiej

 

Spis treści

Strona główna

Galerie
Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"