Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Udostępnij na Facebooku

    

Spis treści

 


1. Prahistoria

 

I. Ewolucja człowieka

1. Badania nad pochodzeniem człowieka

a. teoria kreacjonizmu

b. antropogeneza

2. Etapy ewolucji człowieka - antropogeneza

a. australopitek

b. homo habilis (człowiek zdolny)

c. homo erectus (pitekantrop)

d. neandertalczyk

d. homo sapiens

 

II. Epoki archeologiczne

1. Paleolit – epoka kamienia łupanego

a. gospodarka łowiecko-zbieracka

b. koczowniczy tryb życia

c. osiągnięcia kulturowe

d. początki kultury duchowej

– kult bogini matki

– malowidła naskalne

2. Neolit – epoka kamienia gładzonego

a. rewolucja neolityczna (rewolucja agrarna)

– początki rolnictwa

– przechodzenie do półosiadłego i osiadłego trybu życia

b. wynalazki epoki kamienia gładzonego

– początki ceramiki

– wynalezienie koła

wynalezienie techniki wiercenia otworów w kamieniu

– narzędzia z epoki kamienia gładzonego

megality

3. Epoka brązu

4. Epoka żelaza

 

III. Osadnictwo w dolinach wielkich rzek

1. Dogodne warunki rozwoju rolnictwa – Żyzny Półksiężyc

2. Budowa systemów irygacyjnych jako czynnik integrujący lokalne społeczności

3. Początki zróżnicowania społecznego

a kształtowanie się warstwy przywódczej – wódz/najwyższy sędzia/najwyższy kapłan

b kształtowanie się warstw uprzywilejowanych - kapłani, urzędnicy, wojownicy

 

IV. Protomiasta

1. Jerycho (Palestyna)

2. Çatal Höyük (Turcja)

 

V. Etapy rozwoju pisma

1. Pismo piktograficzne

2. Pismo ideograficzne

3. Pismo alfabetyczne

 

Opracowanie tematu: Najdawniejsze dzieje człowieka

Galeria: Najdawniejsze dzieje człowieka

 

Spis treści

 

Strona główna

Notatki z historii dla gimnazjum

Notatki z wiedzy o społeczeństwie. Zakres rozszerzony