Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Udostępnij na Facebooku

 

Spis treści

 

2. 5. Wojny grecko-perskie

I. Geneza konfliktu (mapka).

1. Podbój państw greckich w Azji Mniejszej przez Cyrusa II Wielkiego w połowie VI w. p.n.e. IKONA.jpg - 573,00 b łucznik perski]

2. Udzielenie wsparcia przez Persów dla tyrana Hippiasza.

3. Wybuch powstania Greków jońskich przeciwko panowaniu perskiemu – 499-494 r. p.n.e.

a. pomoc Aten i Eretrii dla powstańców

b. stłumienie powstania przez wojska perskie Dariusza I Wielkiego

c. wyprawa odwetowa do Grecji pod dowództwem Maroniosa – 492 r. p.n.e.

– zagłada floty perskiej u przylądka Atos

– odwrót wojsk lądowych

d. poselstwo Dariusza I Wielkiego do państw greckich z żądaniem uznania jego władzy (żądanie „ziemi i wody”)

II. Wyprawa Datysa i Artafernesa do Grecji – 490 r. p.n.e.

1. Celem zdobycie Aten i Eretrii.

2. Udział w wyprawie Hippiasza.

3. Zdobycie Eretrii.

4. Bitwa pod Maratonem490 r. p.n.e.

a. zwycięstwo Ateńczyków i Platejczyków pod dowództwem stratega Miltiadesa IKONA.jpg - 573,00 b

b. bieg maratoński

c. odwrót pokonanych Persów

III. Wyprawa Kserksesa (480-479 r. p.n.e.)

1. Przygotowanie ekspedycji pod osobistym dowództwem „króla królów” Kserksesa

2. Koalicja poleis greckich pod przywództwem Sparty

3. Bitwa pod Termopilami480 r. p.n.e. 

a. obrona wąwozu termopilskiego pod wodzą Leonidasa

b. wobec groźby okrążenia odwrót sił głównych Grecji

c. obrona wąwozu przez Spartan, Tespijczyków i Tebańczyków

4. Bitwa pod Salaminą 480 r. p.n.e.

a. zwycięstwo floty greckiej pod wodzą Temistoklesa

b. odwrót floty perskiej Kserksesa

5. Bitwa pod Platejami – zwycięstwo wojsk greckich pod wodzą Pauzaniasza [ IKONA.jpg - 573,00 b walka hoplity z jeźdźcem perskim]

6. Bita pod Mykale – zwycięstwo floty greckiej u wybrzeży Azji Mniejszej

IV. Kontynuacja wojny z Persją przez Związek Delijski (Ateńskiego Związku Morskiego)

1. utworzenie Związku Delijskiego (478/477 r. p.n.e.) – przywództwo Aten

2. Pokój Kalliasa (448 r. p.n.e.)

a. Persja zrzekła się dążenia do roli przywódcy na Morzu Egejskim

b. uznanie przez Persję niezależność greckich miast w Azji Mniejszej.

 

Opracowanie tematu: Wojny perskie - zderzenie dwóch cywilizacji

 

Rozwinięcie tematu

 

Historia w źródłach:

Bitwa pod Maratonem

Spis treści

 

Strona główna

Notatki z historii dla gimnazjum

Notatki z wiedzy o społeczeństwie. Zakres rozszerzony