Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Udostępnij na Facebooku

       

Spis treści

 

2. 9. Świat hellenistyczny

 

I. Rozpad imperium Aleksandra III Wielkiego.

1. Brak następcy zdolnego do panowania nad potężnym imperium.

2. Wojny tzw. diadochów (wodzów, spadkobierców)

3. Powstanie trzech wielkich monarchii hellenistycznych:

a. Egipt – rządy dynastii Ptolemeuszy

b. Macedonia – rządy dynastii Antygonidów

c. Wschód – rządy dynastii Seleukidów

 

II. kultura hellenistyczna (hellenizm)

1. Literatura

a. wykształcenie się filologii jako odrębnej dyscypliny nauki

b. działalność Kallimacha

– poezja erudycyjna

– katalog  Biblioteki Aleksandryjskiej

c. historiografiaPolibiusz z MegalopolisDzieje

 

III. Filozofia hellenistyczna.

a. stoicyzm – twórcą Zenon z Kition IKONA.jpg - 573,00 b

– wszyscy ludzie są równi

– drogą do szczęścia jest aktywne i zgodne z naturą życie

– wymóg pracy na rzecz wspólnoty

b. epikureizm – twórcą Epikur z Aten

– źródłem szczęścia ograniczanie potrzeb

– unikanie pogoni za przyjemnościami i karierą

c. cynizm – twórcą Diogenes z Synopy

– źródłem szczęścia – cnota

– pogarda dla wartości materialnych i powszechnie przyjętych norm

d. sceptycyzm – twórcą Pyrron z Elidy

– warunkiem szczęścia – spokój

– powstrzymywanie się od sądów – człowiek nie ma możliwości poznania obiektywnej prawdy

 

IV. Nauka okresu hellenistycznego

1. Euklides – autor podręcznika do geometrii

2. Archimedes – fizyk, matematyk, konstruktor śruby wodnej i machin wojennych

3. Ptolemeusz – twórca systemu geocentrycznego

 

V. Sztuki plastyczne

1. Architektura

a. Cechy:

– przepych

– monumentalizm formy

– ekspresja

– różnorodność form

b. arcydzieła architektury:

ołtarz Zeusa w Pergamonie IKONA.jpg - 573,00 b

latarnia na Faros

3. Urbanistyka

a. miasta budowano według planów z rynkiem (agora) i symetrycznymi ulicami

b. infrastruktura: system kanalizacyjny, budynki użyteczności publicznej (teatry, gimnazjony, agora)

4. Arcydzieła rzeźby:

Nike z Samotraki IKONA.jpg - 573,00 b

Wenus z Milo IKONA.jpg - 573,00 b

Umierający Gall

Grupa Laokoona

VI. Centra kultury hellenistycznej:

1. Aleksandria

a. Muzeum („stowarzyszenie czcicieli muz”) – ośrodek badań naukowych

b. Biblioteka Aleksandryjska – największa biblioteka świata antycznego

c. Bruchejon – biblioteka do użytku publicznego

2. Pergamon

a. ołtarz pergamoński IKONA.jpg - 573,00 b

b. biblioteka pergamońska

3. Palmyra [ IKONA.jpg - 573,00 b teatr w Palmyrze]

 

VII. Cechy charakterystyczne religii okresu hellenistycznego

1. Kult władców.

2. Synkretyzm – łączenie cech bóstw greckich i wschodnich – kult Serapisa

Opracowanie tematy: Monarche hellenistyczne

Galeria ilustracji

 

Historia w źródłach:

Opis posągu Heliosa z Rodos

 

Spis treści