Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

Materiały do nauki historii

 

 

 

Udostępnij na Facebooku

    

Spis treści

 

16. Początki Rzymu

 

I. Półwysep Apeniński w starożytności

1. Warunki naturalne:

a. słabo rozwinięta linia brzegowa – trudne warunki do rozwoju żeglugi

b. znaczną część kraju pokrywają góry – Apeniny

c. ubóstwo surowców

d. Nizina Padańska (Galia Przedalpejska) – najdogodniejsze warunki rozwoju rolnictwa

e. gospodarka

– rolnictwo (uprawa pszenicy, bobu, fig, a z czasem również oliwek i winnej latorośli)

– hodowla

2. Stosunki etniczne:

a. Galowie (Celtowie)

b. Etruskowie

c. Italikowie

Latynowie

Sabinowie

Wolskowie

e. Grecy (Wielka Grecja)

 

II. Cywilizacja Etrusków

1. Gospodarka

a. rolnictwo

b. metalurgia

c. budownictwo – mosty (wykorzystanie łuku)

d. systemy melioracyjne

2. Ustrój polityczny

a. federacja miast-państw

b. ustrój monarchiczny, przekształcający się w rządy arystokracji

3. Ekspansja terytorialna w VII i VI w. p.n.e.:

a. podporządkowanie Niziny Padańskiej [ wojownik etruski]

b. kontrola nad Lacjum oraz Kampanią.

3. Kultura

a. religia

politeizm

– wróżbiarstwo

igrzyska

– ofiary z ludzi

b. sztuka

sztuka sepulkralna – okazała i bogato zdobione malowidłami ściennymi grobowce

Malowidła grobowe

sarkofag etruski

– rzemiosło artystyczne – ceramika wyroby z metalu

świątynie etruskie

rzeźba wilczyca kapitolińska

c. rozwój medycyny

 

III. Początki Rzymu

1. Legendarne początki Rzymu753 r. p.n.e. – założycielem Romulus – potomek Eneasza [ Palatyn i Kapitol]

2. Struktura społeczna

a. patrycjusze

b. plebejusze

c. klientelizm – system zależności klienta od patrona

3. Ustrój polityczny Rzymu:

a. senat

b. zgromadzenie ludowe – komicja kurialne

c. reformy Serwiusza Tuliusza

– podział na pięć klas majątkowych

– uzależnienie obowiązkowej służby wojskowej od posiadanego majątku – centurie

d. panowanie Tarkwiniusza Pysznego

e. obalenie monarchii w Rzymie 509 r. p.n.e.

4. Rozwój rolnictwa [ orka wołami przy użyciu jarzma]

Spis treści

 

Rozwinięcie tematu

Galeria ilustracji

 

Historia w źródłach:

Legendarne początki Rzymu