Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Udostępnij na Facebooku

 

Spis treści

 

3. 7. Kultura starożytnego Rzymu

I. Rozwój kultury rzymskiej pod wpływem

1. Etrusków

2. Greków

II. Literatura rzymska

1. Cyceron IKONA:

O mówcy

O państwie

 2. Literatura piękna

a. Wergiliusz [ IKONA mozaika: Wergiliusz w otoczeniu muz]:

Eneida

Bukoliki

Georgiki

b. Horacy:

Ody

– satyry

c. Owidiusz:

Sztuka kochania

Metamorfozy

3. Historiografia rzymska

a. Liwiusz

Od założenia miasta

b. Tacyt

Roczniki

Dzieje

Germania

4. Twórczość Gajusza Juliusza Cezara

O wojnie domowej

O wojnie galijskiej

III. Filozofia rzymska

1. Filozofia rzymska była pod silnym wpływem filozofii greckiej

2. Epikureizm

3. Stoicyzm

– Seneka

Marek Aureliusz

Cycero

IV. Prawo rzymskie

1. Źródła prawa rzymskiego:

a. prawo zwyczajowe

b. Prawo XII Tablic (V w. p.n.e.)

c. ustawy zgromadzeń ludowych

d. edykty pretorów

e. rozporządzenia (konstytucje) cesarzy

2. Kazuistyka

3. Sentencje

V. Architektura i konstrukcje inżynieryjne

1. Osiągnięcia techniczne:

a. zastosowanie łuków, sklepień i kopuł

b. zastosowanie betonu

2. Infrastruktura

a. sieć dróg

b. akwedukty

c. systemy kanalizacyjne

2. Architektura monumentalna

a. amfiteatry (Koloseum) IKONA

b. termy [ IKONA termy Karakalli]

c. cyrki - Circus Maximus IKONA

d. gimnazjony

e. teatry IKONA IKONA

f. świątynie [Panteon IKONA]

g. łuk triumfalny IKONA IKONA

h. mauzoleum Hadriana IKONA

VI. Sztuki plastyczne

1. Rzeźba

a. realistyczne portrety [ IKONA popiersie cesarza Karakalli, IKONAportret konny Marka Aureliusza]

b. relief historyczny

2. Malarstwo

a. malowidła ścienne IKONA

b. styl inkrustacyjny

c. mozaiki

d. ubiory rzymskie IKONA IKONA

VII. Religia rzymska

1. Wiara w bóstwa opiekuńcze

a. geniusze

b. bóstwa domowe

2. Wpływy etruskie

a. wróżbiarstwo

auspicje i haruspicja

– walki gladiatorów IKONA

3. Tzw. trójca kapitolińska

Jowisz

Junona

Minerwa

4. Wpływy greckie

5. Wpływy wschodnie

– Wielka Macierz (Kybele)

Izyda

Mitra IKONA

6. Kolegia kapłańskie

7. kult cesarza – deifikacja [ IKONA Klaudiusz jako Jupiter]

Opracowanie tematu: Kultura starożytnego Rzymu

Galeria ilustracji: Kultura starożytnego Rzymu

 

 

 

Historia w źródłach:

Poglądy Rzymian na budowę Ziemi

Spis treści

 

Strona główna

Notatki z historii dla gimnazjum

Notatki z wiedzy o społeczeństwie. Zakres rozszerzony