Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

Materiały do nauki historii

 

 

Udostępnij na Facebooku

 

Spis treści

 

22. Kultura starożytnego Rzymu

 

I. Rozwój kultury rzymskiej pod wpływem

1. Etrusków

2. Greków

 

II. Literatura rzymska

1. Cyceron :

O mówcy

O państwie

 2. Literatura piękna

a. Wergiliusz [ mozaika: Wergiliusz w otoczeniu muz]:

Eneida

– Bukoliki

– Georgiki

b. Horacy:

Ody

– Satyry

c. Owidiusz:

Sztuka kochania

Metamorfozy

3. Historiografia rzymska

a. Tytus Liwiusz

Od założenia miasta

b. Tacyt

Roczniki

Dzieje

Germania

4. Twórczość Gajusza Juliusza Cezara

O wojnie domowej

O wojnie galijskiej

 

III. Filozofia rzymska

1. Wpływy greckie:

a. epikureizm

b. stoicyzm

– Seneka

– Marek Aureliusz

– Cycero

 

IV. Prawo rzymskie

2. Źródła prawa rzymskiego:

a. prawo zwyczajowe

b. Prawo XII Tablic (V w. p.n.e.)

c. ustawy zgromadzeń ludowych

d. edykty pretorów

e. rozporządzenia (konstytucje) cesarzy

2. Kazuistyka

3. Sentencje

 

V. Architektura i konstrukcje inżynieryjne

1. Osiągnięcia techniczne:

a. zastosowanie łuków, sklepień i kopuł

b. zastosowanie betonu

2. Infrastruktura

a.sieć dróg

b. akwedukty http://portalwiedzy.onet.pl/_d/ico/pht.gif* 

c. systemy kanalizacyjne

2. Architektura monumentalna

a. amfiteatry (Koloseum)

b. termy [ termy Karakalli]

c. cyrki

d. gimnazjony

e. teatry

f. świątynie (Panteon)

g. łuk triumfalny

h. mauzoleum Hadriana

 

VI. Sztuki plastyczne

1. Rzeźba

a. realistyczne portrety [ popiersie cesarza Karakalli, portret konny Marka Aureliusza]

b. relief historyczny

2. Malarstwo

a. malowidła ścienne

b. styl inkrustacyjny

c. mozaiki http://portalwiedzy.onet.pl/_d/ico/pht.gif *

d. ubiory rzymskie

 

VII. Religia rzymska

1. Wiara w bóstwa opiekuńcze

a. geniusze

b. bóstwa domowe

2. Wpływy etruskie

a. wróżbiarstwo

auspicja i haruspicja

– walki gladiatorów

3. Tzw. trójca kapitolińska

Jowisz

Junona

Minerwa

4. Wpływy greckie

5. Wpływy wschodnie

– Wielka Macierz (Kybele)

– Izyda

Mitra

6. Kolegia kapłańskie

7. kult cesarza – deifikacja [ Klaudiusz jako Jupiter]

 

Spis treści

 

Rozwinięcie tematu

Galerie ilustracji

 

Historia w źródłach:

Poglądy Rzymian na budowę Ziemi

 

Strona główna

Notatki z historii dla gimnazjum

Notatki z wiedzy o społeczeństwie. Zakres rozszerzony