Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

Materiały do nauki historii


 

Udostępnij na Facebooku

    

Spis treści

 

31a. Sytuacja polityczna w Europie Zachodniej w IX-XI wieku

 

I. Upadek dynastii Karolingów.

1. Nietrwałe zjednoczenie dawnego imperium Franków za panowania Karola Grubego (885-887 r.)

2. Ostateczny rozpad imperium Franków po abdykacji Karola Grubego (887 r.)

a. upadek idei jedności

b. upadek idei cesarskiej

3. Ostateczny rozpad państwa Franków na zachodniofrankijksie i wschodniofrankijskie

 

II. Powstanie państwa francuskiego

1. Wymarcie zachodniofrankijskiej linii dynastii Karolingów987 r.

2.  Objęcie władzy w państwie zachodniofrankijskim przez Hugo Kapeta (987-996 r.) – początek dynastii Kapetyngów

3. Na skutek pogłębiającego się rozdrobnienia feudalnego realna władza Kapetyngów ograniczała się do domeny królewskiej między Paryżem a Orleanem

4. Wielkie posiadłości lenne królów Anglii we Francji źródłem konfliktów

 

III. Początki Rzeszy Niemieckiej

1. Wymarcie wschodniofrankijskiej linii dynastii Karolingów – 911 r. – królem Konrad I – książę frankoński

2. Rozpad państwa wschdniofrankijskiego i powstanie państw terytorialnych:

– Saksonii

– Frankonii

– Bawarii

– Szwabii

3. Przekształcenie się państwa wschodniofrankijskiegoRzeszę (federację luźno powiązanych państw)

4. Po śmierci Konrada I władzę przejmuje Henryk I z saskiej dynastii Ludolfingów (919-936 r.) – początek dynastii nazywanej saską lub ottońską

 

IV. Cesarstwo Ottonów

1. Panowanie Ottona I Wielkiego (936-973 r.)

a. polityka wewnętrzna

– pokonanie opozycji wewnątrzniemieckiej

– wzmocnienie władzy monarszej w oparciu o związki dynastyczne i Kościół

b. polityka zagraniczna

– podbój terenów Słowian

– zwycięstwo nad Węgrami nad rzeką Lech – 955 r.

– podbój północnych Włoch i koronacja na króla Włoch – 961 r.

c. koronacja cesarska – 962 r. („Święte Cesarstwo Rzymskie”)

 

2. Panowanie Ottona  III (983-1002) – idea uniwersalizmu – cesarz zwierzchnikiem jednego, powszechnego państwa chrześcijańskiego, składającego się z czterech równorzędnych części: Germanii, Galii, Rzymu (Włoch) i Sclawinii

 

Spis treści

 

Europa po śmierci Karola Wielkiego - rozwinięcie tematu

Galeria ilustracji

 

Strona główna

Notatki z historii dla gimnazjum

Notatki z wiedzy o społeczeństwie. Zakres rozszerzony