Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

Materiały do nauki historii

 

Udostępnij na Facebooku

Spis treści

 

33. Ziemie polskie do X wieku

 

I. Pierwsi mieszkańcy ziem polskich

1. Kultury archeologiczne na ziemiach polskich

a. kultura łużycka (XV-IV w. p.n.e.) – Biskupin .

b. kultura pomorska i kultura lateńska

c. początki osadnictwa słowiańskiego – V-VI w. n.e.

2. Podstawy życia gospodarczego

– gospodarka przemienno-odłogowa

– uprawa głównie prosa, soczewicy i warzyw

– hodowla trzody, bydła i drobiu

– duże znaczenie łowiectwa, rybołówstwa i bartnictwa

 

II. Plemiona na ziemiach polskich

1. Organizacja społeczna Słowian:

a. ród - więzy krwi,

b. plemię – więzy krwi,

c. opole – wspólnota sąsiedzka (terytorialna).

d. organizacja grodowa

e. wzrost znaczenia wybieranego przez wiec księcia

2. Plemiona słowiańskie na ziemiach polskich

a. tzw. Geograf bawarski jako źródło poznania lokalizacji plemiona na ziemiach polskich

b. plemiona pomorskie:

– Wolinianie

– Pyrzyczanie

c. plemiona śląskie:

– Bobrzanie

– Dziadoszanie

– Ślężanie

– Opolanie

– Golęszyce

d. Wiślanie – Małopolska

e. Lędzianie – najprawdopodobniej okolice Przemyśla

f. Geograf bawarski nie wymienia poznanych później plemion Polan i Mazowszan

 

III. Powstanie państw plemiennych na ziemiach polskich

1. Wojny międzyplemienne jako czynnik państwotwórczy

2. Stopniowe wykształcanie się aparatu państwowego

a. umocnienie się władzy księcia i przekształcenie jej w dziedziczną

b. wyłonienie się dworu

c. stworzenie drużyny

d. pogłębianie się różnic społecznych – wzrost znaczenia i zamożności starszyzny plemiennej

3. Powstanie państwa Wiślan z ośrodkiem w Krakowie – druga połowa IX w.

4. Państwo Polan z ośrodkiem w Gnieźnie

a. władza sprawowana przez dynastię Piastów

Piast

– Siemowit

– Leszek

– Siemomysł

b. podbój Wielkopolski przez Polan

c. sieć potężnych grodów wzniesionych w latach 40 X w.

Gniezno

Poznań

Giecz

Ostrów Lednicki

 

Spis treści

 

Od plemion do państwa - początki Polski

Galeria ilustracji

 

Strona główna

Notatki z historii dla gimnazjum

Notatki z wiedzy o społeczeństwie. Zakres rozszerzony