Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

Materiały do nauki historii

 

 

Udostępnij na Facebooku

Spis treści

 

34. Państwo polskie za panowania Mieszka I

 

I. Kształtowanie się państwa polskiego za panowania Mieszka I  (962-992 r.)

1. Mieszko I jako pierwszy historyczny władca Polski

a. informacje żydowskiego podróżnika i kupca Ibrahima ibn Jakuba

2. Organizacja państwa Mieszka I

a. oparciem dla księcia drużyna wojów

b. rozwój sieci grodów i powstawanie przy nich podgrodzi

c. najliczniejszą grupą społeczną wolni kmiecie

 

II. Chrzest Polski – 966 r.

1. Przyczyny przyjęcia chrztu za pośrednictwem czeskim

a. uniknięcie nadmiernego wpływu Niemiec

b. zawarcie sojuszu z Czechami – małżeństwo z Dobrawą

2. Skutki przyjęcia chrztu

a. Polska członkiem wspólnoty państw chrześcijańskich – zrównanie Mieszka I z władcami chrześcijańskimi

b. uniknięcie przymusowej chrystianizacji ze strony Niemiec

c. wykorzystanie religii i Kościoła w procesie integracji państwa

d. przyśpieszenie rozwoju kultury duchowej, umysłowej i materialnej – pojawienie się pisma i monumentalnej architektury

e. zaangażowanie duchowieństwa w sprawowaniu rządów

f. utworzenie biskupstwa misyjnego w Poznaniu – biskup Jordan (968 r.)

 

II. Kształtowanie się terytorium państwa polskiego za panowania Mieszka I

a. podbój Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza

b. wojny z Wieletami o wpływy na Pomorzu Zachodnim (Wichman)

c. wojny  Niemcami o ujście Odry – zwycięska bitwa pod Cedynią z wojskami margrabiego Hodona – 972 r.

d. opanowanie ziemi lubuskiej – uzyskanie granicy z Niemcami

e. Mieszko I lennikiem cesarstwa niemieckiego

– Otto I mediatorem w sporach granicznych

– małżeństwo z Odą – córka rządcy marchii północnej (po śmierci Dobrawy)

f. zerwanie sojuszu z Czechami i odebranie im Śląska

g. przyłączenie ziemi krakowskiej

h. utrata Grodów Czerwińskich na rzecz Rusi – Włodzimierz Wielki

 

III. Dagome iudex

1. Pierwszy dokument określający granice państwa polskiego

2. powierzenie państwa opiece papieskiej

 

Spis treści

 

Od plemion do państwa - początki Polski - opracowanie tematu

Galeria ilustracji

 

Strona główna

Notatki z historii dla gimnazjum

Notatki z wiedzy o społeczeństwie. Zakres rozszerzony