Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Udostępnij na Facebooku

    

Spis treści

44. Kultura średniowieczna

 

I. Kultura preromańska

1. Renesans karoliński

2. Renesans ottoński

 

II. Cechy charakterystyczne kultury średniowiecznej

1. Uniwersalizm

a. religia chrześcijańska

b. łacina

c. szkolnictwo – siedem sztuk wyzwolonych

– trivium: gramatyka łacińska, retoryka i dialektyka

– quadrivium: geometria, arytmetyka, astronomia i muzyka

2. Elitaryzm – umiejętność czytania i pisania ograniczała się do bardzo nielicznego kręgu osób – w większości duchownych

3. Teocentryzm

4. Duże znaczenie przekazu:

a. ustnego – kazania, wykłady

b. ikonograficznego – Biblia dla ubogich

5. Duże znaczenie symboliki w dziełach plastycznych i literackich – określonym przedstawieniom nadawano sens symboliczny

6. Rytuał i ceremonie jako instrument komunikacji społecznej

 

III. Rozwój piśmiennictwa i czytelnictwa

1. Zastąpienie pergaminu znacznie tańszym papierem

2. Wynalezienie druku przez Jana Gutenberga 1455 r.

3. Rozszerzenie się kręgu osób piśmiennych

a. wzrosło zapotrzebowanie na zawody wymagające umiejętności czytania i pisania, np.:

– notariuszy

– lekarzy

– prawników

– kupców

– urzędników

b. rozwój szkół katedralnych

c. rozwój uniwersytetów – wzorcowe uniwersytety:

Bolonia

Padwa

Paryż

d. scholastyka jako metoda nauczania

4. Literatura

a. literatura religijna

żywoty świętych

Złota legenda

b. literatura świecka

eposy rycerskie

liryka miłosna

historiografia - kroniki

 

IV. Filozofia średniowieczna

a. działalność:

– św. Augustyna

– Bernarda z Chartres

Piotra Abelarda

Tomasz z Akwinu tomizm

Wilhelma Ockhama

b. średniowieczne metody naukowe:

scholastyka

nominalizm

c. recepcja dorobku antycznego:

Platona

Arystotelesa

 

V. Odrodzenie prawa

1. Recepcja prawa rzymskiego – Corpus Juris Civilis

2. Prawo kanoniczne Gracjan

 

VI.  Sztuka średniowieczna

1. Sztuka romańska

a. prostota formy

b. stosowanie sklepień

- kolebkowych

- krzyżowych

c. często charakter obronny budowli sakralnych

d. rzeźba głównie architektoniczna

2. Sztuka gotycka

a. strzeliste konstrukcje

b. stosowanie sklepień krzyżowo-żebrowych, przypór, filarów i kolumn

c. stosowanie łuków ostrych

d. zastosowanie na dużą skalę witraży

 

Opracowanie tematu: Kultura średniowieczna

Opracowanie tematu: Sztuka romańska i gotycka

Galeria ilustracji: Kultura średniowieczna

Galeria ilustracji: Sztuka romańska i gotycka

 

Spis treści

 

Strona główna

Notatki z historii dla gimnazjum

Notatki z wiedzy o społeczeństwie. Zakres rozszerzony