Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Udostępnij na Facebooku

    

Spis treści

44. Kultura średniowieczna

 

I. Kultura preromańska

1. Renesans karoliński

2. Renesans ottoński

II. Cechy charakterystyczne kultury średniowiecznej

1. Uniwersalizm

a. religia chrześcijańska

b. łacina

c. szkolnictwo – siedem sztuk wyzwolonych

– trivium: gramatyka łacińska, retoryka i dialektyka

– quadrivium: geometria, arytmetyka, astronomia i muzyka

2. Elitaryzm – umiejętność czytania i pisania ograniczała się do bardzo nielicznego kręgu osób – w większości duchownych

3. Teocentryzm

4. Duże znaczenie przekazu:

a. ustnego – kazania, wykłady

b. ikonograficznego – Biblia dla ubogich

5. Duże znaczenie symboliki w dziełach plastycznych i literackich – określonym przedstawieniom nadawano sens symboliczny

6. Rytuał i ceremonie jako instrument komunikacji społecznej

 

III. Rozwój piśmiennictwa i czytelnictwa

1. Zastąpienie pergaminu znacznie tańszym papierem

2. Wynalezienie druku przez Jana Gutenberga1455 r.

3. Rozszerzenie się kręgu osób piśmiennych

a. wzrosło zapotrzebowanie na zawody wymagające umiejętności czytania i pisania, np.:

– notariuszy

– lekarzy

– prawników

– kupców

– urzędników

b. rozwój szkół katedralnych

c. rozwój uniwersytetów – wzorcowe uniwersytety:

– Bolonia

– Padwa

– Paryż

d. scholastyka jako metoda nauczania

4. Literatura świecka

a. literatura religijna

– żywoty świętych

Złota legenda

b. literatura świecka

eposy rycerskie

– liryka miłosna

– historiografia - kroniki

IV. Filozofia średniowieczna

a. działalność:

św. Augustyna

Bernarda z Chartres

Piotra Abelarda

Tomasz z Akwinu tomizm

Wilhelma Ockhama

b. średniowieczne metody naukowe:

scholastyka

nominalizm

c. recepcja dorobku antycznego:

– Platona

– Arystotelesa

 

V. Odrodzenie prawa

1. Recepcja prawa rzymskiego – Corpus Iuris Civilis

2. Prawo kanoniczne – Gracjan

VI.  Sztuka średniowieczna

1. Sztuka romańska

a. prostota formy

b. stosowanie sklepień kolebkowych i krzyżowych

c. często charakter obronny budowli sakralnych

d. rzeźba głównie architektoniczna

2. Sztuka gotycka

a. strzeliste konstrukcje

b. stosowanie sklepień krzyżowo-żebrowych, przypór, filarów i kolumn

c. stosowanie łuków ostrych

d. zastosowanie na dużą skalę witraży

 

Spis treści

 

Galeria ilustracji - Kultura średniowiecza

Galeria ilustracji - Sztuka romańska i sztuka gotycka

 

Strona gł��wna

Notatki z historii dla gimnazjum

Notatki z wiedzy o społeczeństwie. Zakres rozszerzony