Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Udostępnij na Facebooku

Spis treści

 

58. Kultura polska w średniowieczu

 

I. Polska w kręgu kultury łacińskiej

1. Architektura sakralna

2. Piśmiennictwo łacińskie

3. Kształtowanie przez doktrynę chrześcijańską obyczajowości

4. Rozwój sieci parafialnej

5. Ośrodki życia kulturalnego

a. zakony

– benedyktyni

– cystersi

– franciszkanie

– dominikanie

b. siedziby biskupstw

c. dwory monarsze

d. oświata

– szkoły zakonne

– szkoły katedralne

– szkoły parafialne

 

II. Średniowieczna literatura polska

1. Narodziny historiografii polskiej

a. Roczniki sporządzane na księgach paschalnych

Rocznik świętokrzyski dawny

b. Najstarsze kroniki

Kronika Anonima zwanego Gallem

Kronika Wincentego Kadłubka

2. Literatura polska w późnym średniowieczu

a. główne gatunki literackie:

– żywoty świętych

– kazania

– zbiory pieśni

– modlitewniki

b. Jan Długosz – Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego

 

III. Znaczenie Akademii Krakowskiej

1. Założenie Akademii Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego 1364 r.

2. Wznowienie działalności akademii w 1400 r. dzięki fundacji królowej JadwigiUniwersytet Jagielloński

3. Najwybitniejsi absolwenci

a. Mikołaj Kopernik

b. Stanisław ze Skarbimierza

c. Paweł Włodkowic

 

IV. Sztuka romańska i gotycka w Polsce

1. Sztuka romańska

a. największy rozwój w XII w.

b. zabytki:

– rotundy (w Kruszwicy, Strzelnie, Tumie, Opatowie)

Drzwi Gnieźnieńskie

2. Sztuka gotycka – początki w XIII w.

– katedry gotyckie

Wit Stwosz ołtarz w Kościele Mariackim w Krakowie

Hans Memling Sąd Ostateczny

 

Spis treści

 

Galeria ilustracji

 

Strona główna

Notatki z historii dla gimnazjum

Notatki z wiedzy o społeczeństwie. Zakres rozszerzony