Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

Materiały do nauki historii

 

 

Udostępnij na Facebooku

Spis treści

 

19. Kryzys republiki

 

I. Skutki podbojów

1. Gospodarcze

a. upadek drobnych gospodarstw rolnych

b. powstawanie średnich gospodarstw – gospodarstwa typu villa (25-60 ha powierzchni)

2. Społeczne

a. powstanie i wzrost liczebności proletariatu

b. gwałtowny wzrost liczebności niewolników

c. wykształcenie się stanu ekwitów

d. stopniowy upadek drobnych właścicieli ziemskich

– skupienie ziemi w rękach nielicznej grupy wielkich właścicieli ziemskich

– zmniejszenie się liczby obywateli zobowiązanej do służby wojskowej

3. polityczne – instytucje republikańskie niedostosowane do powiększonego państwa i znacznego rozproszenia obywateli.

 

II. Reformy Grakchów

1. Reformy Tyberiusza Grakchusa (trybun ludowy w 133 r. p.n.e.)

a. reforma agrarna - ustawa ograniczająca wielkość majątków ziemskich na terenach zajętych przez Rzym

b. opór zamordowanie Tyberiusza Grakchusa

2. działalność Gajusza Grakchusa123 r. p.n.e.

3. Rozruchy w Rzymie i śmierć Tyberiusza Grakchusa

 

III. Rozwój niewolnictwa

1. Gwałtowny wzrost liczby niewolników spowodowany licznymi podbojami Rzymu

2. Zróżnicowane położenie niewolników uzależnione od ich wykształcenia, umiejętności i miejsca zatrudnienia

3. Gladiatorzy – niewolnicy walczący na arenie

4. Powstanie Spartakusa  – 73 r. p.n.e.

a. wybuch powstania w szkole gladiatorów w Kapui

b. działania zbrojne armii powstańczej na obszarze całego Półwyspu Apenińskiego

c. klęska wojsk Spartakusa w starciu z armią Marka Krassusa

 

IV. Kryzys republiki

1. Powstanie dwóch stronnictw politycznych w Rzymie:

a. optymaci – zwolennicy senatu

b. popularzy – zwolennicy reform

2. Reforma wojskowa Gajusza Mariusza:

a. wprowadzenie armii zawodowej (schyłek II w. p.n.e.)

b. lojalność wobec wodza ważniejsza od lojalności wobec republiki

c. wzrost znaczenia politycznego wielkich wodzów – dyktatura Sulli (82-79 r. p.n.e.)

 

V. Pierwszy triumwirat

a. zawarcie porozumienia w 60 r. p.n.e. przez:

Gnejusza Pompejusza Wielkiego http://portalwiedzy.onet.pl/_d/ico/fot_ico.gif*

Marka Krassusa

Juliusza Cezara  

 

b. podział stanowisk między triumwirami

c. podbój Galii Zaalpejskiej przez Cezara – stłumienie powstania Wercyngetoryksa52 r. p.n.e.

d. wybuch konfliktu między Juliuszem Cezarem a senatem (Gnejusz Pompejusz Magnus)

– przekroczenie granicznej rzeki Rubikon przez Cezara wraz za armią – 49 r. p.n.e.

– zwycięstwo wojsk Cezara w bitwie pod Farsalos48 r. p.n.e.

 

VI. Rządy Cezara

1. Działalność Cezara w Egipcie

a. związek z Kleopatrą

b. zniszczenie podczas walk Biblioteki Aleksandryjskiej

2. Koncentracja władzy w rękach Cezara

a. objęcie urzędów:

– tytuł „dyktatora wieczystego”

– trybun ludowy

– najwyższy kapłan

b. reformy:

– zwiększenie liczby senatorów

– zaostrzenie przepisów przeciwko nadużyciom namiestników w prowincjach

reforma kalendarza (kalendarz juliański)

c. śmierć Juliusza Gajusza Cezara – zamach w idy marcowe 44 r. p.n.e.

 

VII. Drugi triumwirat

a. oficjalne powołanie drugiego triumwiratu:

Marek Antoniusz

Oktawian

– Lepidus

b. zwycięstwo wojsk drugiego triumwiratu nad wojskami republikańskimi pod Filippi42 r. p.n.e.

c. rozpad drugiego triumwiratu i konflikt między Oktawianem a Markiem Antoniuszem

– związek Marka Antoniusza z Kleopatrą

– zwycięstwo floty Oktawiana nad flotą Marka Antoniusza i Kleopatry pod Akcjum 31 r. p.n.e.

 Spis treści

 

Rozwinięcie tematu

Galerie ilustracji

 

Historia w źródłach:

Projekt ratowania republiki w Rzymie

 

Strona główna

Notatki z historii dla gimnazjum

Notatki z wiedzy o społeczeństwie. Zakres rozszerzony