Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Udostępnij na Facebooku

    

Spis treści

 

II. 16. Renesans w Polsce

 

I. Literatura renesansowa w Polsce

1. Początki literatury renesansowej w Polsce

a. twórczość Biernata z Lublina – Raj Duszy (1513 r.) – jedna z pierwszych książek wydanych po polsku

b. twórczość Jana Dantyszka

2. Twórczość Mikołaja Reja

a. Zwierciadło

b. Wizerunek własny człowieka poczciwego

c. Krótka rozprawa między trzema osobami: Panem, Wójtem, a Plebanem

3. Twórczość Jana Kochanowskiego

a. Treny

b. Odprawa posłów greckich

c. pieśni

4. Twórczość Łukasza GórnickiegoDworzanin polski

 

II. Nauka polska w okresie renesansu

1. Historiografia

a. Maciej Miechowita (Maciej z Miechowa)

Traktat o dwu Sarmacjach, azjatyckiej i europejskiej

Chronica Polonorum

b. Marcin Kromer

O pochodzeniu i dziejach Polaków

c. Marcin Bielski

Kronika wszystkiego świata…

d. Reinhold Heidenstein – kronikarz wojen toczonych przez Stefana Batorego

e. Bartosz Paprocki

– początki genealogii i heraldyki

Herby rycerstwa polskiego

f. Filippo Buonaccorsi Kallimach

Historia de rege Vladislao

Trzy księgi o królu Władysławie

 

2. Polska myśl społeczna i polityczna

a. twórczość Andrzeja Frycza Modrzewskiego

O poprawie Rzeczypospolitej

Łaski, czyli o karze za mężobójstwo

b. Stanisław Orzechowski

Żywot i śmierć Jana Tarnowskiego

– turcyki – mowy nawołujące do antytureckich krucjat

c. Mikołaj Sienicki – „polski Demostenes”

d. Wawrzyniec Goślicki

O doskonałym senatorze

 

3. Nauki przyrodnicze

a. Mikołaj Kopernik

heliocentryczna teoria budowy Układu Słonecznego

O obrotach sfer niebieskich

b. Józef Struś – badania ludzkiego tętna

c. Wojciech Oczko  - badania nad chorobami wenerycznymi

d. rozwój alchemii

 

III. Sztuka renesansu w Polsce

1. Działalność Franciszka Florentczyka

a. przebudowa zamku wawelskiego (renesansowe krużganki)

b. Kaplica Zygmuntowska

2. Działalność Santiego Gucciego

a. zamek w Baranowie Sandomierskim

b. nagrobek Zygmunta Augusta

c. nagrobek Stefana Batorego

3. Twórczość Stanisława Samostrzelnika

 

Spis treści

 

Galerie
Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"