Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Udostępnij na Facebooku

    

Spis treści

 

II. 21. Kultura baroku w Europie

 

I. Sztuka baroku

1. Manieryzm

a. odstąpienie artystów od renesansowego racjonalizmu

b. eksponowanie emocji

c. twórczość El Greca

Wniebowzięcie Marii

Adoracja Madonny z Dzieciątkiem przez świętego Hiacynta

2. Cechy charakterystyczne baroku

a. przepych

b. bogactwo treści i formy

c. monumentalizm

d. dynamizm

e. realizm w przedstawianiu postaci

f. łączenie malarstwa i rzeźby z architekturą

3. Malarstwo barokowe

a. obok ściennego malarstwa monumentalnego rozwijało się malarstwo sztalugowe

b. stosowanie światłocienia

c. tematyka

– mistycyzm i martyrologia

– motyw śmierci i przemijania

– motywy mitologiczne

d. twórczość Caravaggia

Pocałunek Judasza

Wskrzeszenie Łazarza

e. twórczość Petera Paula Rubensa

Porwanie córek Leukippa

f. twórczość Antona van Dycka

Karol I na łowach

g. twórczość Rembrandta van Rijna

Lekcja anatomii doktora Tulpa

Straż nocna

h. twórczość Diega Velázqueza

Poddanie Bredy

Panny dworskie

4. Architektura barokowa

a. barok kościelny

Il Gesú w Rzymie jako wzór barokowej świątyni

kolumnada wokół Placu św. Piotra w Rzymie Giovanni Bernini

Bazylika św. Pawła w Londynie

b. barok dworski

Wersal

– pałac w Schönbrunn koło Wiednia

 

III. Literatura

1. Klasycyzm jako styl literacki okresu baroku

a. nawiązywanie do twórczości antycznej

b. treści moralizatorskie

c. funkcje propagandowe literatur francuskiej za panowania Ludwika XIV

2. Dramat barokowy

a. William Szekspir

Makbet

Otello

b. Lope de Vega

a. Pierre Corneille

Cyd

c. Jean Baptiste Racine

Berenika

d. Molier

Świętoszek

Skąpiec

e. Jean de La Fontaine

Adonis

3. Miguel de Cervantes

Don Kichote z La Manchy

 

IV. Teatr i muzyka

1. Teatr

a. powstawania stałych teatrów przy dworach królewskich

b. bogata scenografia i efekty widowiskowe (maszyneria teatralna)

c. teatr ludowy – wędrowne trupy aktorskie

2. Muzyka

a. główne gatunki muzyki barokowej

koncert

opera

a. nowe formy

oratorium

kantata

pasja

b. najwybitniejsi kompozytorzy barokowi

Jan Sebastian Bach

Georg Friedrich Haendel

Antonio Vivaldi

Claudio Monteverdi

 

V. Rozwój filozofii i nauki

1. Główne kierunki w myśli filozoficznej
a.
racjonalizm Kartezjusz (Rozprawa o metodzie)

b. empiryzm Francis Bacon

c. libertynizm – ruch społeczno-polityczny głoszący swobodę polityczną, wyznaniową i obyczajową

d. jansenizm – odnowa katolicyzmu w duchu nauk św. Augustyna

2. Astronomia

a. Johannes Kepler

b. Galileusz

c. Isaac Newton

– odkrycie prawa grawitacji

– badania nad zasadami mechaniki

3. Narodziny chemii

a. odkrycie pojęcie pierwiastka

b. sformułowanie pierwszych zasad termodynamiki

4. Powstanie Royal Society w Londynie – 1600 r.

Galerie ilustracji

Rozwinięcie tematu

 

Spis treści

 

Galerie
Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"