Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Udostępnij na Facebooku

    

Spis treści

 

44. Legiony polskie we Włoszech

 

I. Polacy po III rozbiorze

1. Skutki rozbiorów dla społeczeństwa polskiego

a. wzrost opodatkowania i wprowadzenie poboru do wojsk państw zaborczych

b. ograniczenie przywilejów stanowych szlachty

c. kryzys gospodarczy spowodowany przerwaniem tradycyjnych związków gospodarczych

d. przymus sprzedaży majątków leżących w zaborze innym, niż miejsce osiedlenia

e. w społeczeństwie dominowały postawy rezygnacji i apatia

 

2. Utworzenie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie – Stanisław Staszic

Samuel Bogumił Linde – autor Słownika języka polskiego

Jan Śniadecki – matematyk, astronom i filozof

Jan Ursyn Niemcewicz – autor Śpiewów historycznych

 

3. Początki działalności konspiracyjnej w kraju

a. utworzenie Centralizacji  we Lwowie – na czele Walerian Dzieduszycki

b. powstanie Towarzystwa Republikanów Polskich w zaborze pruskim

 

II. Powstanie Legionów polskich

1. Działalność patriotyczna na emigracji

a. Agencja – Franciszek Barss

b. Deputacja – Franciszek Dmochowski i Józef Sułkowski

 

2. Utworzenie Legionów polskich we Włoszech – Jan Henryk Dąbrowski1797 r.

a. zasady organizacyjne

– zostały utworzone podczas kampanii włoskiej Napoleona Bonaparte

– powstały na mocy umowy zawartej między Janem Henrykiem Dąbrowskim a rządem Republiki Lombardzkiej

– legioniści rekrutowali się głównie z emigrantów oraz jeńców i dezerterów z armii austriackiej

– Legionom nadano strukturę demokratyczną

– dzięki programowi wychowawczemu Legiony stały się szkołą obywatelstwa

b. udział Legionów w walkach

– udział w bitwie pod Civita Castallana

– udział I Legii w bitwach pod Trebbią i pod Novi

– udział II Legii w bitwach pod Legnano i Magnano

 

3. Utworzenie przez gen. Karola Kniaziewicza Legii Naddunajskiej

a. powstała na terenie Alzacji i Lotaryngii

b. udział Legii Naddunajskiej w bitwie pod Hohenlinden

 

4. Kryzys idei legionowej

a. zawarcie pokoju francusko-austriackiego w Luneville

b. Legiony zostały wysłane na wsypę San Domingo

c. po kapitulacji wojsk francuskich z San Domingo wróciło zaledwie kilkuset żołnierzy z blisko 10 tys.

 

Spis treści

 

Galerie
Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"