Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Udostępnij na Facebooku

    

Spis treści

 

I. Wojna obronna Polski

I. Wybuch wojny

1. Dyplomacja polska i niemiecka przed wybuchem wojny

a. niemiecką agresję na Polskę poprzedziło podpisanie niemiecko-radzieckiego paktu Ribbentrop-Mołotow - 23 VIII 1939 r.

b. pierwotny termin uderzenia niemieckiego na Polskę – 26 VIII 1939 r.

c. działania dyplomacji niemieckiej zmierzające do politycznego izolowania Polski.

d. prowokacje niemieckie, zmierzające do obciążenia Polski winą za wybuch wojny – prowokacja gliwicka

2. Plan ataku niemieckiego na Polskę – „Fall Weiss”

3. Nowa taktyka walki – Blitzkrieg – wojna błyskawiczna gen. Heinz Guderian

5. Polski plan obrony

a. plan zakładał szybkie włączenie się do wojny Francji i Wielkiej Brytanii

b. rozmieszczenie armii polskich wzdłuż granicy – nadmierne rozciągnięcie wojsk

c. odwrót na główną linię obrony – linia Narew-Bug-Wisła-San

d. ostateczności odwrót w kierunku granicy polsko-rumuńskiej – tzw. przedmoście rumuńskie

II. Przebieg działań wojennych

2. Atak na Westerplatte 1 IX 1939 r. symbolicznym początkiem wojny

a. ostrzał artyleryjski z pancernika „Schleswig-Holstein”

b. siedmiodniowa obrona pod dowództwem mjr Henryka Sucharskiego

3. Bitwa graniczna

a. bitwa pod Mokrą

b. obrona Wizny„polskie Termopile”

c. szarża pod Krojantami

d. obrona Mławy

e. chaotyczny odwrót wojsk polskich po przegranej bitwie granicznej

4. Bitwa nad Bzurą9-18/22 września 1939 r.

- działania zaczepne Armii „Poznań”gen. Tadeusz Kutrzeba  i Armii „Pomorze”gen Władysław Bortnowski

- resztki oddziałów przebiły się do Warszawy

5. Ostatnie bitwy kampanii wrześniowej

a) nieudana próba organizacji obrony na tzw. przedmurzu rumuńskim

b) Obrona Warszawy – do 28 IX 1939 r.

- dowódca Armii „Warszawa” gen. Juliusz Rómmel

- komisarz cywilny Stefa Starzyński

c) obrona Modlina do 29 IX 1939 r.

d) obrona Helu – do 2 X 1939 r.

e) bitwa pod Kockiem2-5 X 1939 r.gen. Franciszek Kleeberg

6. Działalność „piątek kolumny” i Einsatzgruppen

7. Straty wojsk polskich i niemieckich oraz straty ludności cywilnej i zniszczenia materialne

III. Wypowiedzenie wojny III Rzeszy przez Wielką Brytanię i Francję – 3 IX 1939 r.

1. „Dziwna wojna”

2. Narada w Abbevilledecyzja Francji i Wielkiej Brytanii o zaniechaniu działań zaczepnych – 12 IX 1939 r. – bez powiadomienia Polski

IV. Wkroczenie wojsk sowieckich do Polski

1. 16/17 IX 1939 r. - wręczenie przez Wiaczesława Mołotowa  noty dyplomatycznej ambasadorowi polskiemu w ZSRR – Wacławowi Grzybowskiemu.

2. 17 IX 1939 r. – wkroczenie Armii Czerwonej do Polski

3. Ograniczone działania Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP)

3. Kapitulacja Lwowa przed Armią Czerwoną

V. Ewakuacja władz polskich – do Rumunii udali się między innymi:

a) Prezydent RP Ignacy Mościcki

b) Wódz Naczelny marszałek Edward Rydz-Śmigły

c) premier Felicjan Sławoj Składkowski

d) minister spraw zagranicznych Józef Beck

e) internowanie władz polskich w Rumunii

 Spis treści