Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Udostępnij na Facebooku

    

Spis treści

 

IV. 8. Polacy na frontach II wojny światowej

I. Wojsko polskie we Francji

a) baza rekrutacyjna

c) najważniejsze formacje wojskowe

d) udział w walkach

- Narvik Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich gen. Zygmunt Bohusz-Szyszko

- działania 10. Brygady Kawalerii Pancernej gen. Stanisław Maczek

- ewakuacja Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (SBSK) z francuskiej Syrii do brytyjskiej Palestyny gen. Stanisław Kopański

- udział SBSK w obronie TobrukuVIII-XII 1941 r.

- udział SBSK w bitwie pod El-Ghazala 14-16 XII 1941 r.

II. Odbudowa Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii

1. Organizacja 1. Korpusu Polskiego

a) 1. Dywizja Pancernagen. Stanisław Maczek

b) 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa gen. Stanisław Sosabowski

2. Polskie lotnictwo w Anglii – udział 303. Dywizjonu Myśliwskiego w bitwie o Anglię

3. Flota polska w Wielkiej Brytanii

a) Ewakuacja floty polskiej z Bałtyku - 30 VIII 1939 r.

b) Rozbudowa floty polskiej

c) ORP „Orzeł”

d) działania floty polskiej

III. Armia Andersa w ZSRR

1. Tworzenie Armii Polskiej w ZSRR gen. Władysław Anders

a) Podstawą - umowa Sikorski-Majski z 30 VII 1941 r.

b) Wizyta gen. Władysława Sikorskiego w ZSRR

c) Ewakuacja Armii Polskiej do Iranu 1942 r.

d) z ZSRR ewakuowano ok. 114 tys. osób, w tym około 84 tys. żołnierzy i 30 tys. ludności cywilnej

IV. 2. Korpus Polskigen Władysław Anders

1. Waki 2. Korpusu Polskiego

a) Bitwa o Monte CassinoV 1944 r.

b) Zajęcie Bolonii -  IV 1945 r.

V. Walki 1. Korpusu Polskiego w Europie Zachodniej

a) 1. Dywizja Pancernagen. Stanisław Maczek

- FalaiseVII 1944 r.

- wyzwolenie Gandawy – 11-14 IX 1944 r.

- wyzwolenie Bredy – 29 X 1944 r.

- Wilhelmshawen – 5 V 1945 r.

b) 1. Samodzielna Brygada Spadochronowagen. Stanisław Sosabowski

- Arnhem 16-26 IX 1944 r.

 Spis treści