Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

 

Poleć znajomym

 

Spis treści

 

IV. 13. Powojenny świat

 

I. Konferencja w Poczdamie  (17 lipca -2 sierpnia 1945 r.)

1. Wielka Trójka:

Józef Stalin  (ZSRR)

Harry Truman  (USA)

Clement Attlee (W. Brytania)

2. Najważniejsze postanowienia:

a) Przekazanie pod kontrolę  Polski wschodnich i północnych ziem niemieckich

b) Przymusowe przesiedlenie ludności niemieckiej z Polski, Czechosłowacji i Węgier

c) podział Niemiec i Austrii na cztery strefy okupacyjne:

- USA

- Wielka Brytania

- ZSRR

- Francja

II. Reparacje wojenne

III Podpisanie traktatów pokojowych z sojusznikami III Rzeszy (Bułgarią, Włochami, Rumunią, Węgrami i Finlandią) 10 lutego 1947 r.

IV. Postanie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)

1. Deklaracja Narodów Zjednoczonych z 1942 r.

Konferencja założycielska Organizacji Narodów Zjednoczonych – 25 kwietnia 1945 r.

2. Podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych - 26 czerwca 1945 r.

3. Najważniejsze organa ONZ

a) sekretarz generalny

b) Rada Bezpieczeństwa

c) Zgromadzenie Ogólne

 

 

Spis treści

Strona główna

Galerie
Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"