Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

 

 

Poleć znajomym

 

 

Spis treści

 

IV. 15. Rozpad systemu kolonialnego

 

I Indie

1. Działalność Indyjskiego Kongresu Narodowy Mahatma Gandhi  – bierny opór

2. 1947 r. – powstanie:

a) Indii - hindusi

b) Pakistanumuzułmanie

II. Dekolonizacja Afryki

1. Przed wybuchem II wojny światowej niepodległość miały: Egipt, Etiopia i Liberia

2. walka niepodległość Algierii

3. 1960 rok - Rok Afryki -  17 krajów otrzymuje niepodległość

4. konflikty wewnętrzne w nowych państwach afrykańskich

5. Powstanie Organizacji Jedności Afrykańskiej (OJA) – 1963 r.

III. Państwa Trzeciego Świata

1. Utworzenie Ruchu Państw Niezaangażowanych (NAM)

2. Zróżnicowane tempo rozwoju Państw Trzeciego Świata

 

Spis treści

 

Strona główna

Galerie
Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"