Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

 

Poleć znajomym

 

Spis treści

IV. 17. Blok wschodni po śmierci Stalina

 

I. Sytuacja w ZSRR po II wojnie światowej

1. Rządy Nikity Chruszczowa

a) sukcesy ZSRR w podboju kosmosu –

- wystrzelenie pierwszego sputnika – 1957 r.

- lot Jurija Gagarina  – 1961 r.

b) polityka wyhamowywania wyścigu zbrojeń

c) polityka rolna

d) polityka wobec mniejszości narodowych

2. Rządy Leonida Breżniewa

a) objęcie stanowiska I sekretarza KC KPZR przez Leonida Breżniewa

b) prześladowania dysydentów

c) wzrost wpływów nomenklatury partyjnej

d) doktryna Breżniewa

II. Kryzys kubański

1. Przejęcie władzy na Kubie przez komunistów pod przewodnictwem Fidela Castro - 1959 r.

2. Inwazja sił antykomunistycznych w Zatoce Świń – 1961 r.

3. Kryzys kubański

a) rozmieszczenie z inicjatywy Nikity Chruszczowa wyrzutni rakiet na Kubie 1962 r.

b)  blokada morska Kuby z inicjatywy prezydenta USA Johna Fitzgeralda Kennedy’ego

c) założenie „gorącej” linii między Moskwą a Waszyngtonem

III. Walka ZSRR i USA o wpływy na świecie

1. Poparcie ZSRR dla Ernesta Che Guevary w Ameryce Środkowej

2. Przejęcie władzy w Chile przez Augusto Pinocheta dzięki poparciu USA

3. Wyścig zbrojeń – gwiezdne wojny

4. Układy w sprawie ograniczenia zbrojeń strategicznych – SALT I i SALT II

IV. Praska Wiosna w Czechosłowacji 1968 r.

1. Objęcie funkcji I sekretarza KC Komunistycznej Partii Czechosłowacji (KPCz) przez Aleksandra Dubczeka

2. demokratyzacja życia publicznego w Czechosłowacji

3. Interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji 20-21 VIII 1968 r.

4. Objęcie kierownictwa politycznego w Czechosłowacji przez Gustáva Husáka.

 

Spis treści

 

Strona główna

Galerie
Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"