Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Udostępnij na Facebooku

    

Spis treści

 

IV. 2. Ekspansja ZSRR i III Rzeszy w latach 1939-1940

 

I. Wojna zimowa

1. Żądania graniczne ZSRR wobec Finlandii

a. przesunięcie granicy na północ w celu odsunięcia jej od Lenigradu

b. półwysep Hanko – w celu budowy bazy morskiej

c. rekompensatą za straty przekazanie Finom bezwartościowych obszarów na północy

2. Atak ZSRR na Finlandię30 XI 1939 r. – początek tzw. wojny zimowej

a. pretekstem do wypowiedzenia wojny domniemany ostrzał artyleryjski radzieckiej wioski

b. utworzenie prokomunistycznego rządu fińskiego

3. Obrona Finów na tzw. linii Mannerheima

4. Zawarcie pokoju 12 III 1940 r. – straty terytorialne Finlandii

a. fortyfikacje w obrębie linii Mannerheima

b. 10 % terytorium z miastem Viipuri

 

5. Ekspansja ZSRR – włączenie do ZSRR:

a) Litwy

b) Łotwy

c) Estonii

 

II. Pierwsze agresje III Rzeszy w Europie Zachodniej

1. Wkroczenie do Danii9 IV 1940 r. – Duńczycy nie podjęli walki

2. Atak na Norwegię9 IV 1940 r.

a) Opór Norwegów

b) Działalność kolaboranta Vidkuna Quislinga

c) Interwencja korpusu ekspedycyjnego

d) bitwa o Narvik9 IV – 8 VI 1940 r. udział Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskichgen. Zygmunt Szyszko-Bohusz

III. Klęska Belgii i Francji

1. „Dziwna wojna” na Zachodzie – Linia Maginota

2. 10 V 1940 r. – atak niemiecki na Belgię i Francję – główne uderzenie przez Ardeny

a. ominięcie przez wojska niemieckie Linii Maginota

b. zwycięstwo wojsk niemieckich w bitwie o Flandrię

c. włączenie się do wojny z Francją Włoch – 10 VI 1940 r.

d. wkroczenie wojsk niemieckich do Paryża – 14 VI 1940 r.

e. ewakuacja Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego z Dunkierki

3. 22 VI 1940 r. – kapitulacja Francji – Compiègne – Philippe’a Pètaina

4. Podział Francji

a) Okupacja Części północnej i zachodniej

b) Utworzenie marionetkowego państwa francuskiego z rządem w Vichy – kolaboranckie rządy marszałka Philippe’a Pètaina

c) działalność Charles’a de Gaulle’a  na emigracji w Wielkiej Brytanii – utworzenie Komitetu Wolnych Francuzów

IV. Bitwa o Anglię

1. Zmiana na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii V 1940 r. – Nevilla Chamberlaina zastąpił Winston Churchill

2. Bitwa o Anglię 

a. plan inwazji na wyspy brytyjskie - operacja „Lew morski”

b.  starcie Brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych (RAF) z Luftwaffe (Herman Göring ) 10 VII-31 X 1940 r.

c. klęska Luftwaffe w bitwie o Anglię i rezygnacja z inwazji

d. misja Rudolfa Hessa

III. Wojna na Bałkanach

1. Podpisanie paktu trzech27 IX 1940 r.

a. udział: III Rzeszy, Włoch i Japonii

b. podział świata na strefy wpływów

2. Podział Rumunii

a. utrata Besarabii na rzecz ZSRR – VI 1940 r.

b. utrata północnego Siedmiogrodu na rzecz Węgier (tzw. drugi arbitraż wiedeński)

c. utrata części Dobrudży na rzecz Bułgarii

3. Przystąpienie do państw Osi Rumunii, Węgier, Bułgarii i (przejściowo) Jugosławii – tzw. państwa satelickie

4. Atak Włoch na Grecję28 X 1940 r.

5. Włączenie się do wojny na Bałkanach III Rzeszy

6. Zamach stanu w Jugosławii i jej wystąpienie z Osi

a) interwencja III Rzeszy i jej sojuszników w Jugosławii – 6 IV 1941 r.

b) utworzenie faszystowskiego Państwa Chorwackiegoustasze

IV. Wojna w Afryce Północnej

1. Atak włoski na Somali Brytyjskie (z Etiopii)

2. Atak włoski na Egipt13 IX 1940 r.

3. Kontratak wojsk angielskich i zajęcie Libii

4. Decydujące walki w Afryce Północnej

a) Sukcesy wojsk niemieckich - Afrika Korpsgen. Erwin Rommel

b) Obrona Tobruku – udział Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich gen. Stanisław Kopański

c) Bitwa pod El-Alamejn gen. Bernard Montgomery  - 23 X-4 XI 1942 r.

 

Spis treści