Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Poleć znajomym

 

Spis treści

 

IV. 20. Przemiany społeczne i kulturowe lat 60.

I. Rewolucja obyczajowa

1. Rewolucja naukowo-techniczna

2. Rewolucja seksualna

3. Nowe nurty w muzyce

II. Ruchy kontestatorskie

1. Hipisi

2. Pacyfizm

3. Bunty studenckie

4. Ruchy feministyczne

III. Terroryzm lewacki

IV. Walka z segregacją rasową – działalność c

V. Sobór Watykański II 1962 - 1965

1. Zwołanie soboru przez Jana XXIII

2. Najważniejsze reformy soborowe

a) Zniesienie indeksu ksiąg zakazanych

b) Wprowadzenie języków narodowych w nabożeństwach

c) zmiany w liturgii

3. Narodziny ruchu ekumenicznego

4. Sprzeciw biskupa Marcela Lefèbvre’a – został ekskomunikowany

 

Spis treści

 

Strona główna

Galerie
Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"