Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

 

Poleć znajomym

 


Spis treści

 

Świat po II wojnie światowej – chronologia wydarzeń

25 kwietnia 1945 r.Konferencja założycielska Organizacji Narodów Zjednoczonych

17 lipca -2 sierpnia 1945 r. – Konferencja poczdamska

1948 r. – wprowadzenie blokady zachodnich sektorów Berlina

1948 r. proklamacja powstania państwa Izrael

1948 r. – wojna izraelsko-palestyńska

1949 r. (4 kwietnia) podpisanie traktatu północnoatlantyckiego (powstanie NATO)

1949 r. – utworzenie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG)

1949 r. – proklamowanie Republiki Federalnej Niemiec (RFN)

1949 r. proklamacja Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD)

1949 r. – powstanie Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL)

1952 r. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS)

1953 r.  – śmierć Józefa Stalina

1950-1953 r. – wojna koreańska

1953 r. – powstanie berlińskie

1955 r. – Utworzenie Układu Warszawskiego

1956 r. – XX Zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (referat Chruszczowa)

1956 r. – powstanie na Węgrzech

1956 r. – Kryzys sueski

1957 r. - podpisanie traktatów rzymskich

1958 r. – powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG)

1958 r. – powstanie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom)

1957-1975 r. wojna wietnamska

1959 r. – przejęcie władzy przez Fidela Castro na Kubie

1961 r. – budowa muru berlińskiego

1962 r. – Kryzys kubański

1967 r. – wojna sześciodniowa

1968 r. – Praska Wiosna i interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji

1973 r. wojna Jom Kipur

1973–75 Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE)

1975 r. – powstanie Wietnamskiej Republiki Socjalistycznej

1991 r. – Pustynna burza

                                 

Spis treści

Strona główna

Galerie
Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"