Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

 

 

Poleć znajomym

 

Spis treści

IV. 26
. Rządy Edwarda Gierka

 

I. Dekada rządów Edwarda Gierka

II. Inwestycje gospodarcze

1. Zakup nowych licencji

2. Wzrost zadłużenia Polski

III. Początki opozycji

1. Zmiany w konstytucji – 1970 r.

2. Strajki i demonstracje w Radomiu, Ursusie i Płocku1976 r.

3. Powstanie Komitetu Obrony Robotników (KOR) – 1976 r.

4. Powstanie Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) – 1977 r.

5. Powstanie pierwszej opozycyjnej partii politycznej – Konfederacji Polski Niepodległej (KPN) 1979 r. Leszek Moczulski

IV Relacje z Kościołem katolickim

1. Poprawa stosunków między państwem a Kościołem

a) budowa nowych kościołów

b) wprowadzenie nowego podziału administracji kościelnej

2. Wybór Karola Wojtyły  na papieża – 16 X 1978 r.

3. Pontyfikat Jana Pawła II   1978-2005

4. Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski – 1979 r.

 

Spis treści

Strona główna

Galerie
Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"