Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Udostępnij na Facebooku

    

Spis treści

 

IV. 4.  Polityka okupacyjna Niemiec

I. Formy okupacji

1. Formy okupacji podporządkowane były przyszłym planom zagospodarowania zagarniętych obszarów

2. Zróżnicowanie statusów prawnych terenów zagarniętych przez III Rzeszę

a. obszary inkorporowane do Rzeszy

– zachodnia część polski

– część Belgii

– Gdańsk

b. tereny, które przygotowywano do późniejszej inkorporacji (niemiecki system prawny, obowiązkowa służba wojskowa, zunifikowane podatki, poczta i kolej)

– Alzacja i Lotaryngia

– Luksemburg

– północna Słowenia

– okręg białostocki w Polsce

c. obszary autonomiczne zarządzane przez namiestników Rzeszy

Protektorat Czech i  Moraw

Generalne Gubernatorstwo

– wydzielenie ziem wschodnich przeznaczonych do przyszłej kolonizacji i podporządkowanie ich Ministerstwu Rzeszy ds. Okupowanych Ziem Wschodnich

– Norwegia, Holandia, Belgia – nadzór cywilnych komisarzy Rzeszy

– Francja, Grecja, część Jugosławii, Belgia (od 1944 r.) – rządzone przez wojskowych komendantów

d. formy eksploatacji gospodarczej obszarów okupowanych

– przejęcie na własność państwa niemieckiego całej własności żydowskiej

– w niektórych państwach okupowanych przejmowanie całej własności państwowej

– nadzór nad niezarekwirowaną  własnością prywatną

– rabunkowa eksploatacja surowców

 

II. Okupacja państw Europy Zachodniej i Północnej

1. Łagodniejsze warunki okupacji krajów Europy Zachodniej i Europy Północnej

2. Rządy kolaboracyjne

a. Philipe Pétaine – rząd Vichy

b. Vidkun Quisling – Norwegia

c. pozostawienie dotychczasowego rządu w Danii

3. Kolaboracja indywidualna

 

III Okupacja Europy Wschodniej

1. Działalność specjalnych Grup Operacyjnych - Einsatzgruppen

2. Plany budowy Wielkiej Tysiącletniej Rzeszy

3. Program tworzenia „przestrzeni życiowej” –  Lebensraumu

4. Generalny Plan Wschodni

5. Obozy koncentracyjne

 

III. Zagłada Żydów

1. Metody eksterminacji ludności żydowskiej

2. Umieszczenie ludności żydowskiej w gettach

3. „Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”

Reinhard Heydrich – szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy

– działalność Adolfa Eichmanna

4. Holokaust (Szoah)

5. Utworzenie obozów śmierci

–  Kulmhof (Chemno nad Nerem)

Bełżec

Sobibór

Treblinka

 Spis treści