Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Udostępnij na Facebooku

    

Spis treści

 

IV. 5. Zakończenie II wojny światowej

 

I. Wielka Koalicja

1. Lend-Lease Act – 11 III 1941 .

2. Podpisanie Karty Atlantyckiej Delano Roosevelt i Winston Churchill 14 VIII 1941 r.

3. Włączenie się Stanów Zjednoczonych do wojny

a. atak japoński na Perl Harbor 7 XII 1941 r.

b. Wypowiedzenie wojny przez III Rzeszę Stanom Zjednoczonym -11 XII 1941 r.

c. tworzenie wielkiej koalicji

4. Podpisanie Deklaracji Narodów Zjednoczonych1 I 1942 r.

5. Konferencja w Casablance - Delano Roosevelt i Winston Churchill 14 I 1943 r.

 

II. Konferencje Wielkiej Trójki

1. Uczestnicy:

- Józef Stalin  ZSRR

- Delano Roosevelt    USA

- Winston Churchill   Wielka Brytania

2. Konferencja w Teheranie28 XI – 1 XII 1943 r.

a. decydujący głos mieli Roosevelt i Stalin

b. najważniejsze postanowienia

– ustalenie, że otwarcie drugiego frontu nastąpi we Francji, a nie na Bałkanach

– wycofanie poparcia dla czetników i udzielenie pomocy partyzantom Josipa Broza-Tito

3. Konferencja w Jałcie4-11 II 1945 r.

 

III. Walki na froncie wschodnim

1. Ofensywa niemiecka w kierunku Kaukazu

a. Oblężenie Stalingradu gen. Friedrich von Paulus

b. Kapitulacja niemieckiej 6. Armii Friedricha von Paulusa pod Stalingradem2 II 1943 r.

2. Klęska wojsk niemieckich na Łuku Kurskim5 VII 1943 r.

3. Dotarcie Armii Czerwonej do przedwojennej granicy polsko-radzieckiej – I 1944 r.

4. Odblokowanie Leningradu

5. Kapitulacja Finlandii

6. Początek operacji „Bagration”22 czerwca 1944 r.

a. uderzenie przez Białoruś

b. dotarcie do linii Wisły

c. zatrzymanie ofensywy po wybuchu powstania warszawskiego

7. Uderzenie na Łotwę i Bałkany

 

III. Lądowanie aliantów we Włoszech

1. Desant na Sycylii – 10 VII 1943 r.

2. Obalenie Benito Mussoliniego we Włoszech – nowym premierem Pietro Badoglio25 VII 1943.

3. Utworzenie Włoskiej Republiki Socjalnej Benito Mussolini

4. Walki na tzw. linii Gustawa – bitwa o Monte Cassino (V 1943 r.) z udziałem 2. Korpusu Polskiegogen. Władysław Anders .

5. Walki na tzw. linii Gotów

 

IV. Utworzenie drugiego frontu w Europie Zachodniej

1. Operacja „Overlord” 6 VI 1944 r.desant w Normandii Dwight David Eisenhower

2. Bitwa pod Falaise VII 1945 r.

3. Operacja „Market Garden”desant pod ArnhemIX 1944 r.

4. Kontrofensywa niemiecka w Ardenach grudzień 1944/styczeń 1945

 

VI. Upadek III Rzeszy

1. Ofensywa zimowa wojsk radzieckich – 12 I 1945 r. – wyzwolenie ziem zachodniej Polski.

a) Walki o Wał Pomorski

b) Walki na Pomorzu

c) Wyzwolenie Słowacji, Węgier i północnej Jugosławii

2. Operacja berlińska16 IV 1945 r.

a. Samobójstwo Hitlera

b. kapitulacja III Rzeszy

– 7 V 1945 r. – gen. Alfred Jodl

8 V 1945 r. – feldmarszałek Wilhelm Keitel w kwaterze marszałka Gieorgija Żukowa

3. Działania aliantów zachodnich

a. wkroczenie do Nadrenii

b. zajęcie Zagłębia Ruhry

c. marsz w kierunku Łaby

4. Spotkanie wojsk radzieckich i amerykańskich w Torgau – 24 IV 1945 r.

 

VII. Walki na Dalekim Wschodzie

1. taktyka „żabich skoków”

2. Działania w rejonie południowego Pacyfiku gen Douglas MacArthur

3. Działania na wschodzie – adm. Chester Nimitz

4. Największe bitwy:

- na Morzu Filipińskim

- w rejonie wyspy Leyte

- zdobycie wyspy Iwo Jimy

- zdobycie wyspy Okinawy IV 1945

5. Atak atomowy na Japonię Hary Truman

a. Hiroszima – 6 VIII 1945

b. Nagasaki – 9 VIII 1945 r.

6. Kapitulacja Japonii – 2 IX 1945 r.

 Spis treści