Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Udostępnij na Facebooku

    

Spis treści

 

IV. 10. Plan "Burza" i powstanie warszawskie

 

I. Plan „Burza”

1. Cele Planu „Burza”

a) wojskowy – podjęcie walki z wycofującymi się wojskami niemieckimi

b) polityczny – zamanifestowanie przed Armią Czerwoną polskości polskich Kresów Wschodnich

2. Największe działania Armii Krajowej w ramach „Burzy”

a) walki 27. Wołyńskiej Dywizji AK na Wołyniu

b) udział Armii Krajowej w wyzwoleniu Wilna

c) udział Armii Krajowej w wyzwoleniu Lwowa

d) prześladowania żołnierzy AK przez NKWD

II. Wybuch powstania w Warszawie

1. Godzina „W” – 1 VIII 1944 r., godz. 17.00

2. Komendant Główny AK – gen. Tadeusz Komorowski

3. Komendant Warszawskiego Okręgu AK – płk. Antoni Chruściel

4. Mianowanie gen. Tadeusza Komorowskiego na stanowisko Wodza Naczelnego

III. Walki powstańcze

1. Zbrodnie wojenne

a. Erich von dem Bach-Zelewski

b. działania Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii (RONA)

c. rzeź mieszkańców Woli

2. Bierność Armii Czerwonej

3. Nieudana pomoc I Armii Wojska Polskiego gen. Zygmunta Berlinga

4. Niewystarczająca pomoc aliantów zachodnim

5. Kapitulacja powstania – 2 X 1944 r.

6. Ocena strat i zniszczeń

IV. Skutki powstania

1. Ewakuacja ludności cywilnej

2. Systematyczne wyburzanie Warszawy przez Niemców

3. Kryzys Polskiego Państwa Podziemnego

4. Gen. Leopold Okulicki Komendantem Głównym Armii Krajowej

5. Objęcie funkcji premiera rządu emigracyjnego przez Tomasza Arciszewskiego