Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

 

Udostępnij na Facebooku

    

Spis treści

 

III. 1. Kongres wiedeński

 

I. Przebieg kongresu wiedeńskiego

1. Upadek Napoleona Bonaparte

a. zajęcie Paryża przez wojska koalicji antynapoleońskiej

b. detronizacja Napoleona – 2 IV 1814 r.

c. zesłanie Napoleona na Elbę – zachował tytuł „cesarza Francuzów”

2. Objęcie tronu francuskiego przez Ludwika XVIII (ur. 1755, 1814-1824)

3. Zwołanie międzynarodowego kongresu do Wiednia; początek kongresu – 2 X 1814 r.

a. w kongresie wzięli osobiście udział:

– car Aleksander I  (ur.1777, 1801- 1825)

– król pruski Fryderyk Wilhelm III

– Franciszek I Habsburg

b. duży wpływ na podjęte decyzje:

– kanclerza Austrii Klemensa Metternicha

– ministra spraw zagranicznych Francji Charlesa Talleyranda

d. główne zadania kongresu – zbudowanie nowego ładu międzynarodowego

e. zasady obowiązujące na kongresie:

– restauracji

legitymizmu

– równowagi europejskiej

 

II. Kluczowe decyzje kongresu wiedeńskiego – powstanie systemu wiedeński

1. Podpisanie Aktu końcowego kongresu – 9 czerwca 1815 r.

2. Francja

a. powrót do granic z 1790 r.

b. przywrócenie tronu Burbonom

3. Niemcy

a. utworzenie Związku Niemieckiego pod przywództwem Austrii

b. nabytki terytorialne Prus

– część ziem Księstwa Warszawskiego

– cześć Saksonii

– Pomorze Szwedzkie

– ziemie Nadrenii i Westfalii

4. Najważniejsze decyzje w sprawie Włoch

a. odnowienie Państwa Kościelnego

b. przywrócenie wpływów austriackich w Lombardii, Wenecji, Dalmacji i Istrii

c. utworzenie Królestwa Sardynii (Piemont)

d. utworzenie Królestwa Obojga Sycylii

5. Utworzenie Królestwa Niderlandów – Holandia, Belgia i Luksemburg

6. Odtworzenie Konfederacji Szwajcarskiej

5. Podział Księstwa Warszawskiego

a. utworzenie Królestwa Polskiego w unii personalnej z Rosją

b. z ziem zachodnich przyznanych Prusom utworzono Wielkie Księstwo Poznańskie

c. utworzenie Rzeczpospolitej Krakowskiej (Wolne Miasto Kraków)

d. przyznanie Austrii obwodu tarnopolskiego oraz kopalni soli w Wieliczce

 

III. Powstanie Świętego Przymierza

1. Koncert mocarstw:

– Wielka Brytania

– Rosja

– Austria

– Prusy

2. Święte Przymierze

a. powstało z inicjatywy Rosji, Austrii i Prus

b. w 1818 r.  przystąpiła Francja

c. stopniowo do Świętego Przymierza przystąpiła większość państw europejskich (ale bez między innymi Wielkiej Brytanii, Państwa Kościelnego i Turcji)

3. Zasady:

a. państwa członkowskie zobowiązały się do wzajemnej pomocy w tłumieniu rewolucji

b. Święte Przymierze miało stać na straży i ładu wersalskiego i absolutyzmu

 

Spis treści

 

Galerie
Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"