Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

\

 

Udostępnij na Facebooku

    

Spis treści

 

III. 12. Powstanie listopadowe

 

I. Wybuch powstania listopadowego

1. Okoliczności decyzji o wybuchu powstania

a. wiadomości o sukcesach rewolucji we Francji i Belgii

b. ogłoszenie stanu gotowości wojsk polskich i rosyjskich w Królestwie

c. groźba dekonspiracji spisku Piotra Wysockiego  i Józefa Zaliwskiego

2. Początek walk – 29 XI 1830 r.

a. przystąpienie do walki bez planu działań

b. próba aresztowania księcia Konstantego  przez grupę tzw. belwederczyków

c. zdobycie przez podchorążych Arsenału

3. Reakcje na wybuch powstania

a. opór wyższych oficerów – w jego wyniku śmierć poniosło 6 generałów

b. niezdecydowanie większości stacjonujących w Warszawie oddziałów polskich

c. włącznie się do walki mieszkańców Warszawy i 4 pułku piechoty

d. uchylenie się od walki oddziałów rosyjskich, które wycofały się z Warszawy

 

II. Próby rokowań

1. Działalność Rady Administracyjnej:

a. poszerzony skład:

książę Adam Czartoryski

Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki

Julian Ursyn Niemcewicz

gen. Józef Chłopicki  

Joachim Lelewel

b. próba wygaszenia powstania

c. układ z księciem Konstantym – wojska carskie bez przeszkód opuściły Królestwo Polskie

2. Działalność Towarzystwa Patriotycznego

a. czołowi działacze:

– Joachim Lelewel

– Maurycy Mochnacki

b. dążenie do rozprzestrzenienia powstania

3. Kształtowanie się władz powstania

a. przekształcenie się Rady Administracyjnej w Rząd Narodowy – 3 XII 1830 r.

– prezesem książę Adam Czartoryski

b. ogłoszenie się przez gen. Józefa Chłopickiego dyktatorem powstania – 5 XII 1830 r.

– negocjacje z carem Mikołajem I  (zakończone niepowodzeniem)

– próba uspokojenia nastrojów w Warszawie

– opieszała rozbudowa armii

c. uznanie przez sejm powstania za narodowe – 18 XII 1830 r.

4. Następstwa zerwania rokowań z carem

a. rezygnacja gen. Józefa Chłopickiego z urzędu dyktatora

b. detronizacja Mikołaja I25 I 1831 r.

c. powierzenie funkcji wodza naczelnego gen. Michałowi Radziwiłłowi

 

III. Działania zbrojne podczas powstania listopadowego

1. Ofensywa feldmarszałka Iwana Dybicza

a. bitwa pod Stoczkiem – gen. Józef Dwernicki

b. bitwa pod Dobrem – gen. Jan Skrzynecki

c. bitwa pod Grochowemgen. Michał Radziwiłł i gen. Józef Chłopicki25 II 1831 r.

2. Ofensywa wiosenna wojsk polskich

a. objęcie funkcji naczelnego wodza przez gen. Jana Skrzyneckiego

b. opracowanie planu ofensywy na Siedlce przez płk Ignacego Prądzyńskiego

c. działania zbrojne

– bitwa pod Wawrem

– bitwa pod Dębem Wielkim

– bitwa pod Iganiamipłk. Ignacy Prądzyński10 IV 1831 r.

3. Ofensywa wojsk polskich przeciw rosyjskiemu Korpusowi Gwardii

a. plan działań opracowany przez Ignacego Prądzyńskiego

b. nieudolna realizacja planu przez gen. Jana Skrzyneckiego

c. klęska wojsk polskich pod Ostrołęką – gen. Jan Skrzynecki26 V 1831 r.

– w bitwie wyróżniła się artyleria konna gen. Józefa Bema

4. Walki na ziemiach zabranych

a. wybuch powstania na Litwie

Emilia Plater

– wyprawa gen. Antoniego Giełguda, gen. Henryka Dembińskiego i Dezyderego Chłapowskiego

b. wyprawa gen. Józefa Dwernickiego na Wołyń

 

IV. Upadek powstania

1. Objęcie dowództwa nad armią carską (po śmierci Dybicza) przez feldmarszałka Iwana Paskiewicza

2. Przekroczenie Wisły przez wojska carskie na północ od Warszawy

3. Rozruchy w Warszawie – samosądy

4. Zmiany na stanowisku wodza naczelnego

gen. Henryk Dembiński – obowiązki wodza naczelnego

gen. Jan Krukowiecki

5. Szturm wojsk feldmarszałka Iwana Dybicza na Warszawę – 6-8 IX 1831 r.

a. atak od zachodu

b. obrona Woli – śmierć gen. Józefa Sowińskiego

c. obrona reduty przez Juliana Ordona

6. Rekonstrukcja władz

a. ostatnim prezesem Rządu Narodowego Bonawentura Niemojowski

b. ostatnim wodzem naczelnym gen. Maciej Rybiński

c. ostatnie posiedzenie sejmu – 23 IX 1831 r. – ogłoszenie zawieszenia powstania

 

Spis treści

 

Galerie
Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"