Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Udostępnij na Facebooku

    

Spis treści

 

III. 22. Rewolucja naukowo-techniczna

 

I. Rozwój nauk

1. Filozofia

a. pozytywizm  - August Comte

b. empiryzm John Stuart Mill

c. ewolucjonizm

Herbert Spencer

Karol Darwin

d. scjentyzm

e. materializm dialektyczny

Karol Marks

Fryderyk Engels

2. Albert Einstein

3. Chemia

a. narodziny chemii nieorganicznej

– Jacob Berzelius

– Humphry Davy

b. Dymitr Mendelejew – odkrycie układu okresowego pierwiastków

c. Skroplenie powietrza, tlenu i azotu

Zygmunt Wróblewski

Karol Olszewski

4. Fizyka

a. John Dalton – udowodnił, że materia składa się z atomów

b. Odkrywanie elektryczności

– Hans Christian Ørsted – sformułował teorię elektromagnetyzmu

André Ampere – rozwinięcie teorii elektromagnetyzmu

Georg Ohm – sformułował prawo oporu elektrycznego

Michael Faraday – odkrycie indukcji elektromagnetycznej

– odkrycie fal elektromagnetycznych  – Heinrich Herz

c. badania nad promieniotwórczością

Antoine Hanrie Becquerel – odkrycie zjawiska promieniotwórczości1896 r.

Pierre Curie i Maria Skłodowska-Curie – odkrycie polonu i radu1898 r.

5. Biologia

a. Rudolf Virchow – udowodnił komórkową budowę organizmów

b. Charles Darwin – ogłoszenie teorii ewolucji

Pochodzenie gatunków – 1859 r.

darwinizm społeczny

6. Medycyna

a. Ludwik Pasteur

mikrobiologia

– szczepionka przeciw wściekliźnie

b. narodziny antyseptyki

– Ignaz Semmelweis

– Joseph Lister

– Paul Berger

c. zastosowanie lampy rentgenowskiej – Wilhelm Röntgen

d. wynalezienie aspiryny – środek przeciwzapalny i przeciwgorączkowy

f. Paul Ehrlich – początki chemioterapii

 

II. Rozwój rolnictwa

1. Mechanizacja rolnictwa

a. pługi

b. siewniki rzędowe

c. żniwiarka mechaniczna

d. młockarnie

e. sieczkarnie

f. ciągniki

2. Użyźnianie gleby

a. regulacja nawodnienia gruntów ornych – melioracja

b. zastosowanie płodozmianu

– rośliny okopowe (ziemniaki, buraki)

– rośliny przemysłowe (len)

– rośliny motylkowe (koniczyna)

c. zastosowanie nawozów sztucznych

3. Rozwój przemysłu spożywczego np.:

a. gorzelnie

b. cukrownie

c. browary

d. olejarnie

e. mleczarnie

 

III. Rozwój nowych gałęzi przemysłu

1. Rozwój przemysłu hutniczego

a. skonstruowanie tzw. gruszki – Henry Bessemer – 1856 r.

b. piec martenowskiPierre-Émile Martin

c. opracowanie technologii produkcji aluminium

2. Powstanie przemysłu chemicznego

a. pozyskiwanie gazu w procesie destylacji węgla

b. Ignacy Łukasiewicz

destylacja ropy naftowej

– wynalezienie lampy naftowej

c. produkcja nawozów sztucznych

d. rozwój przemysłu farmaceutycznego

e. produkcja środków czystości

3. Wynalazki z zakresu przemysłu elektrotechnicznego

a. Michael Faraday – prądnica i silnik elektryczny

b. Tomasz Edison

– udoskonalenie prądnicy

– zastosowanie sieci przewodów elektrycznych do przekazywania energii elektrycznej

– budowa elektrowni

– wynalezienie żarówki

c. Werner von Siemens

– prądnica prądu stałego

 

IV. Rewolucja w komunikacji i transporcie

1. Rewolucja w komunikacji

a. telegraf Samuela Morse’a – narodziny telekomunikacji1840 r.

b. telefon  – Alexander Graham Bell1876 r.

c. radio Gugliemlo Marconi1896 r.

 

2. Rewolucja w transporcie

a. Werner von Siemens – tramwaj elektryczny

b. turbina parowa – Charles Parsons – 1884 r.

c. silnik spalinowy – Étienne Lenoir – 1860 r.

d. silnik spalinowy wysokoprężny – Rudolf Diesel

e. samochód – 1885 r.

Karl Benz

Gottlieb Daimler

Henry Ford – taśmowa produkcja samochodów

f. samolot Wilbur Wright i Orville Wright – 1903 r.

g. sterowiec

 

V. Kapitalizm monopolistyczny

1. Intensywna industrializacja

2. Koncentracja produkcji (powstawania spółek)

a. koncentracja pionowa – spółki skupiające przedsiębiorstwa łącznie realizujące wszystkie fazy produkcyjne określonego produktu (od wydobycia surowca do produktu finalnego)

b. koncentracja pozioma – spółki skupiające wszystkie przedsiębiorstwa produkujące określony produkt

c. formy koncentracji produkcji

spółki akcyjne

monopol

koncern

kartel

trust

syndykat

 

Spis treści

 

Galerie

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"