Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Udostępnij na Facebooku

    

Spis treści

 

III. 29. Kultura polska przełomu wieków

 

I. Literatura

1. Pozytywizm

a. cechy charakterystyczne twórczości literackiej

– dominacja prozy nad poezją

– realizm

– zaangażowanie społeczne – utylitaryzm twórczości

b. teoretycy:

Aleksander Świętochowski

c. czołowi twórcy

Bolesław Prus

Eliza Orzeszkowa

Henryk Sienkiewicz

Maria Konopnicka

2. Młoda Polska

a. weryfikacja haseł pozytywistycznych – neoromantyzm

b. cechy charakterystyczne sztuki Młodej Polski

– hasło sztuki dla sztuki

– dekadencja

c. czołowi twórcy

Stanisław Przybyszewski Krzyk

Kazimierz Przerwa-Tetmajer Na skalnym Podhalu

Jan Kasprowicz Obrazy i obrazki chłopskie

Stanisław WyspiańskiWesele, Noc listopadowa, Warszawianka

Stefan ŻeromskiSyzyfowe prace, Popioły, Ludzie bezdomni

Władysław ReymontChłopi, Ziemia obiecana

 

II. Malarstwo

d. malarstwo

Józef Chełmoński

Józef Brandt

Aleksander Gierymski

Jan Matejko

Władysław Podkowiński – impresjonizm

Józef Pankiewicz – impresjonizm

Jacek Malczewski – symbolizm

Wacław Szymanowski – secesja

Stanisław Witkiewicz – twórca stylu zakopiańskiego

 

III. Muzyka

Stanisław Moniuszko

Mieczysław Karłowicz

Karol Szymanowski

Ignacy Jan Paderewski

 

IV. Rozwój historiografii

1. Dwa nurty polskiej historiografii końca XIX w.

a. szkoła krakowska

– pogląd, że przyczyn upadku Polski w XVIII w. należy szukać w samym ustroju Polski przedrozbiorowej

– edycja źródeł historycznych

– doskonalenie warsztatu pracy historyka

Michał Bobrzyński

Stanisław Smolka

Józef Szujski

– działalność stańczyków

b. szkoła warszawska

– pogląd, że Polska przedrozbiorowa była zdolna do samouzdrowienia, a upadła pod naporem zaborczości sąsiadów

– szczególne zainteresowanie historią ustroju i stosunków społeczno-gospodarczych

Tadeusz Korzon

Władysław Smoleński

 

Spis treści

 

Galerie

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"