Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Udostępnij na Facebooku

    

Spis treści

 

III. 42. Nauka i kultura okresu międzywojennego.

 

I. Rozwój techniki.

1. Rozwój środków transportu:

a. samochody

b. rozbudowa sieci dróg i autostrad

c. lotnictwo

d. skonstruowanie śmigłowca

e. wynalezienie radaru

2. Wzrost produkcji i zużycia energii elektrycznej

– oświetlenie ulic

– rozpowszechnienie się domowych urządzeń elektrycznych: pralek, lodówek, odkurzaczy itp.

3. Postęp w dziedzinie sprzętów gospodarstwa domowego – pralki, odkurzacze, lodówki, telefony

4. Rozpowszechnienie taśmy produkcyjnej.

 

II. Nauka w dwudziestoleciu międzywojennym.

1. Główne nurty filozoficzne:

a. intuicjonizm Henri Bergson

b. katastrofizm

c. egzystencjalizm

d. fenomenologia

2. Rozkwit psychologii

a. Zygmunt Freud - psychoanaliza

b. behawioryzm

3. Postęp w medycynie

a. badania nad witaminami

b. odkrycie grup krwi

c. odkrycie insuliny

d. produkcja penicyliny

4. Wynalezienie tworzyw sztucznych – nylonu i polietylenu

5. Odkrycie łańcuchowej reakcji jądrowej – Albert Einstein

 

III. Rozwój masmediów i kultury masowej

1. Wzrost popularności kina i prasy

2. Rozpowszechnienie się radia

3. Początki telewizji

4. Funkcje masmediów:

a. informacyjna i opiniotwórcza

b. rozrywkowa

c. kulturowa

d. propagandowa i indoktrynacyjna - socrealizm

e. rozwój muzyki rozrywkowej:

– jazz – Louis Armstrong „Satchmo”

– blues

 

III. Sztuka dwudziestolecia międzywojennego.

1. Architektura i urbanistyka:

a. modernizm

b. funkcjonalizm

c. egalitaryzm

d. monumentalizm

2. Malarstwo i rzeźba

a. kontynuacja i rozwój:

ekspresjonizmu

abstrakcjonizmu

kubizmu

b. nowe nurty:

dadaizm

surrealizm

futuryzm

c. wielcy artyści:

Pablo Picasso

Salvador Dali

Igor Strawiński

George Gershwin

Ernest Hemingway

Francis Scott Fitzgerald

Erich Maria Remarque

Jaroslav Hašek

James Joyce]

Franz Kafka

Michaił Bułhakow

 

Spis treści

 

Galerie

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"